Giúp 30 hộ phụ nữ thoát nghèo

08:01 | 10/01/2018
|

Năm 2017, các mô hình: “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”và “Tiết kiệm tại chi hội” tiếp tục được các cấp Hội LHPN huyện Tam Dương duy trì hoạt động hiệu quả.

Năm 2017, các mô hình: “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”và “Tiết kiệm tại chi hội” tiếp tục được các cấp Hội LHPN huyện Tam Dương duy trì hoạt động hiệu quả. Trong năm, các cấp hội trong toàn huyện đã vận động tiết kiệm được gần 1.150 kg gạo và gần 390 triệu đồng, hỗ trợ cho 283 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ được gần 55 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 1 nhà mái ấm tình thương, 2 nhà đại đoàn kết cho 3 hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Yêu thương và chia sẻ”, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã vận động hội viên, phụ nữ, các đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 45 triệu đồng, giúp 79 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được 18 cặp lợn và 1.370 con gia cầm.

Cùng với đó, các hoạt động giúp nhau thường xuyên, giúp nhau có địa chỉ được đẩy mạnh ở các cơ sở hội. Tính đến hết năm 2017, toàn hội đã có hơn 1.000 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ bằng tiền, ngày công, con giống … quy bằng tiền trị giá 1,9 tỷ đồng. Từ sự trợ giúp của các cấp hội từ huyện đến cơ sở, năm 2017, đã có 30 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Thúy Hường