Giá trị sản xuất từ nghề mộc ở thị trấn Yên Lạc ước đạt hơn 200 tỷ đồng

03:09 | 13/09/2017
|

Từng bước mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, nghề mộc ở thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc) đã giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 3.000 lao động tại chỗ, thu nhập trung bình từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Từng bước mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, nghề mộc ở thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc) đã giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 3.000 lao động tại chỗ, thu nhập trung bình từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng giá trị thu nhập của địa phương. 8 tháng năm 2017, giá trị sản xuất từ nghề mộc của thị trấn Yên Lạc ước đạt hơn 200 tỷ đồng.

Hộ ông Dương Văn Hoa, khu 2, thôn Đông, thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc) sản xuất đồ gỗ gia dụng, mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Ảnh Kim Ly

Thị trấn Yên Lạc có hơn 1.300 hộ tham gia sản xuất, kinh doanh nghề mộc. Nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, các hộ sản xuất tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại. Đến nay, toàn thị trấn có 760 máy 5 tác dụng, hơn 40 máy cưa vòng, 112 máy đục vi tính, 220 máy vanh, hơn 7.500 máy soi các loại… Để phát triển bền vững, cùng với tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo thợ giỏi thành nghệ nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, chính quyền thị trấn Yên Lạc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các hộ sản xuất. Nhiều hộ sản xuất đã tự đầu tư xây dựng lò xử lý bụi trà, sơn gỗ… đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trần Tỉnh