Phấn đấu đưa hơn 100 lao động tham gia xuất khẩu sang Nhật bản

03:09 | 13/09/2017
|

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu đã tư vấn cho gần 11.000 lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động; sơ tuyển được trên 1.000 lao động có nhu cầu đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu đã tư vấn cho gần 11.000 lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động; sơ tuyển được trên 1.000 lao động có nhu cầu đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài; cung ứng, liên kết đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho 343 lao động và đã đưa 134 học viên đi xuất khẩu lao động, du học vừa học vừa làm , trong đó, thị trường lao động Nhật Bản chiếm số lượng cao nhất với 106 học viên.

Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyển chọn lao động xuất khẩu, phấn đấu tư vấn thêm cho 2.000 lao động; tổ chức sơ tuyển thêm khoảng 472 lao động; tổ chức 30 hội nghị, hội thảo tư vấn về xuất khẩu lao động và đưa trên 130 học viên xuất cảnh… nhằm góp phần đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

Minh Nguyệt