Thị xã Phúc Yên được hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho sản xuất vụ Đông năm 2017

03:09 | 13/09/2017
|

Thực hiện Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2017, thị xã Phúc được hỗ trợ gần 1 tỷ đồng, tăng hơn 100 triệu đồng so với vụ Đông năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2017, thị xã Phúc được hỗ trợ gần 1 tỷ đồng, tăng hơn 100 triệu đồng so với vụ Đông năm 2016.

Theo đó, vụ Đông năm nay thị xã Phúc Yên được hỗ trợ 453 triệu đồng cho 175 ha ngô biến đổi gen; 462 triệu đồng cho 330 ha đậu tương, khoai lang, lạc… Phần lớn cây vụ Đông được hỗ trợ ở xã Ngọc Thanh và Cao Minh.

Với mức hỗ trợ chi phí trực tiếp sản xuất là 1,4 triệu đồng/ha giúp nông dân thị xã Phúc Yên phấn khởi tăng diện tích gieo trồng cây vụ Đông lên 13% (so với vụ Đông năm 2016). Dự kiến, cuối tháng 9/2017, nông dân ở các địa phương sẽ bắt tay vào sản xuất cây vụ Đông; phấn đấu đạt 800ha, tăng hơn 50ha so vụ Đông năm 2016.

Hà Trần