8 tháng năm 2017: Doanh nghiệp dân doanh thành lập mới vượt kế hoạch năm

02:09 | 13/09/2017
|

Thời gian qua, bằng việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với nhiều giải pháp cụ thể như: Rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp; cải thiện tiếp cận các nguồn lực sản xuất, kinh doanh;

Thời gian qua, bằng việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với nhiều giải pháp cụ thể như: Rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp; cải thiện tiếp cận các nguồn lực sản xuất, kinh doanh; giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính… đã khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 8 tháng năm 2017, toàn tỉnh có hơn 860 doanh nghiệp dân doanh thành lập mới, vượt kế hoạch năm 2017. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có hơn 8.000 doanh nghiệp.

Công ty TNHH K-Electronic (Lập Thạch) giải quyết việc làm cho hơn 800 lao động với mức lương bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, doanh nghiệp dân doanh thành lập mới sẽ vượt xa kế hoạch năm 2017, bởi hiện nay, tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện. Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện hiệu quả chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển; thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành về khởi sự doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp từ cộng đồng; đổi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Mai Liên