Tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm

02:09 | 13/09/2017
|

Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017

Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, phấn đấu tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017.

Đồng thời, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 21% để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống.

Đây là một trong những giải pháp để Chính phủ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%.

(Theo Tạp chí Tài chính, ngày 13/9/2017)