Sản lượng điện thương phẩm tăng gần 20%

03:09 | 12/09/2017
|

8 tháng năm 2017, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1,5 tỷ kWh, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, điện dành cho lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt hơn 900 triệu kWh, tăng khoảng 25%; quản lý, tiêu dùng đạt 500 triệu KWH, tăng gần 10%…

8 tháng năm 2017, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1,5 tỷ kWh, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, điện dành cho lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt hơn 900 triệu kWh, tăng khoảng 25%; quản lý, tiêu dùng đạt 500 triệu KWH, tăng gần 10%…

Đến nay, Điện lực Vĩnh Phúc có gần 200 nghìn khách hàng, trong đó có gần 8 nghìn khách hàng mới. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục; đáp ứng đủ điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt đời sống của nhân dân và các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh, hàng năm, Điện lực Vĩnh Phúc đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp, xây mới các công trình điện. Ngoài hệ thống lưới điện đồng bộ với thiết bị công nghệ tiên tiến, Điện lực Vĩnh Phúc đẩy mạnh ứng dụng CNTT để vận hành TBA không người trực; điều khiển từ xa các thiết bị đóng cắt…

Với sản lượng điện thương phẩm tăng gần 20%, 8 tháng năm 2017, doanh thu của Điện lực Vĩnh Phúc đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016.

Hà Trần