Nâng cao chất lượng tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới

03:06 | 16/06/2017
|

Điện là một trong 8 tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng thời cũng là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Điện là một trong 8 tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng thời cũng là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Do đó, để đảm bảo thực hiện và duy trì chất lượng tiêu chí điện trong xây dựng NTM ở tất cả các địa phương trong tỉnh, bên cạnh những nỗ lực của ngành điện, Sở Công thương và các ban, ngành chức năng thì cần có thêm sự đồng thuận, trách nhiệm của người dân.

Công nhân Chi nhánh Điện lực Lập Thạch kiểm tra hệ thống các Trạm biến áp trước mùa nắng nóng, đảm bảo chất lượng dịch vụ điện đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Ảnh Thế Hùng

Trong quá trình xây dựng NTM, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Sở Công thương và các địa phương trong tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành và duy trì hiệu quả, chất lượng tiêu chí Điện. Nhờ đó, hệ thống lưới điện cũng như chất lượng điện áp ở khu vực nông thôn, nhất là các xã đăng ký về đích NTM đã được cải thiện đáng kể. Những năm qua, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để nâng cấp và xây mới các công trình điện phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp hoá - hiện đại hoá cũng như nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có 100% số xã trên địa bàn tỉnh được phủ lưới điện Quốc gia và 100% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt. Hệ thống lưới điện của tỉnh sau quá trình được đầu tư, nâng cấp đã cơ bản đảm bảo chất lượng nguồn điện, an toàn, góp phần không nhỏ vào việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong các khâu từ sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh, thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, cấp điện cho các khu công nghiệp; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn chú trọng đến việc đảm bảo cấp điện sinh hoạt cho khu vực nông thôn, tích cực triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các trạm biến áp nhằm cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp khu vực nông thôn sau khi tiếp nhận từ các HTX quản lý kinh doanh tiêu thụ điện nông thôn. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng điện năng cung ứng cho các đối tượng khách hàng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí điện của các địa phương trong xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 112/112 xã được đánh giá đạt tiêu chí số 4 về điện (theo đánh giá được quy định tại Quyết định 2708/QĐ-UBND ngày 2/10/2013 của UBND tỉnh).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc duy trì chất lượng, hiệu quả tiêu chí điện trong quá trình triển khai xây dựng NTM tại các địa phương, đặc biệt là tại khu vực nông thôn vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Mặc dù ngành Điện, Sở Công thương, các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quá trình sử dụng điện năng, song tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn còn diễn ra khá phổ biến tại khu vực nông thôn; hệ thống đường dây điện đi qua cây xanh, các công trình vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện, dây sau công tơ dẫn vào nhà không đảm bảo yêu cầu, thậm chí một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời các cột điện vi phạm quy hoạch của ngành điện. Do đường dây sau công tơ về nhà dân thuộc các xã khu vực miền núi thường kéo rất dài, trong khi điều kiện kinh tế của người dân chưa cao, không có điều kiện đầu tư mua cột bê tông đủ tiêu chuẩn để dựng cột đỡ dây nên nhiều hộ dân vẫn sử dụng cột tre, cột gỗ chống tạm bợ; một số trường hợp còn sử dụng thân cây, mái nhà để làm điểm kéo, đỡ dây điện; nhiều nơi, đường dây điện bị trũng, hành lang lưới điện khu vực nông thôn sau một thời gian phát quang thì cây cối phát triển trở lại, do đó tái diễn tình trạng vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tại một số địa phương, lãnh đạo chưa thực sự đánh giá cao vị trí quan trọng của việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực điện năng, nhận thức chưa đầy đủ về việc xây dựng tiêu chí số 4 về điện năng; còn bộc lộ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào ngành điện lực. Bên cạnh đó, các Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ điện, các đơn vị bán lẻ điện do phải hoàn trả vốn vay nên gặp nhiều khó khăn để huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống lưới điện cũng như hệ thống cột chống bằng bê tông đồng bộ. Do đó, trong thời gian tới, ngành điện, Sở Công thương và các ban, ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nhằm tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quá trình sử dụng, tiêu thụ điện, đầu tư hệ thống cột chống đỡ đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra hệ thống lưới điện trên địa bàn được phân công quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra các vụ việc vi phạm quy định về an toàn lưới điện. Cần có thêm nhiều cơ chế hỗ trợ nguồn vốn để các đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện năng có điều kiện tập trung đầu tư lắp mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế, đáp ứng nhu cầu gia tăng phụ tải hàng năm của các hộ sử dụng điện. Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cần kịp thời đầu tư, cải tạo các trạm biến áp, hệ thống đường dây truyền tải điện năng theo quy hoạch phát triển của ngành điện lực đã được phê duyệt, góp phần nâng cao chất lượng điện năng tại các địa phương, đặc biệt tại các khu vực xa trung tâm, khu vực miền núi.

Việt Sơn