6 tháng đầu năm 2017: Chi đầu tư phát triển ước đạt 44% dự toán

02:06 | 16/06/2017
|

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh chi cho đầu tư phát triển tổng số tiền dự kiến là 2.350 tỷ đồng, ước đạt 44% tổng dự toán đầu năm. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh chi cho đầu tư phát triển tổng số tiền dự kiến là 2.350 tỷ đồng, ước đạt 44% tổng dự toán đầu năm. Nguyên nhân chi đầu tư phát triển đạt thấp là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, tiến độ còn chậm; chưa kiện toàn được các BQL xây dựng chuyên ngành, Ban QLDA xây dựng khu vực nên vướng mắc trong việc giao chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án, dẫn đến có nhiều dự án đã có mặt bằng, đã được bố trí vốn nhưng không triển khai được; các chủ đầu tư vẫn còn thói quen dồn khối lượng hoàn thành để thực hiện giải ngân 1 lần vào các tháng cuối năm...

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành, thị tăng cường quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ các dự án, các hạng mục chưa thực sự cần thiết, để tập trung vốn thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, các dự án cấp thiết cần triển khai sớm hoàn thành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Khánh