Thêm một mùa vàng bội thu

09:05 | 20/05/2020
|

Mặc dù thời tiết có những diễn biến phức tạp, sâu bệnh phá hoại và chịu sự tác động bởi dịch Covid-19, cùng với chỉ đạo tiến độ gieo trồng mùa vụ của các cấp chính quyền, ngành chức năng và sự nỗ lực của nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất. 

Mặc dù thời tiết có những diễn biến phức tạp, sâu bệnh phá hoại và chịu sự tác động bởi dịch Covid-19, cùng với chỉ đạo tiến độ gieo trồng mùa vụ của các cấp chính quyền, ngành chức năng và sự nỗ lực của nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, nông dân đang hồ hởi, khẩn trương thu hoạch lúa Xuân. Bà con cho biết lúa Xuân năm nay được mùa.

Không khí sôi động trên các cánh đồng ở xã Vân Hội (Tam Dương).
Các giống lúa thuần chất lượng được đưa vào gieo cấy, góp phần trong thắng lợi vụ Xuân 2020.
Những gié lúa trĩu bông là thành quả xứng đáng với những nỗ lực của bà con nông dân.
Những cánh đồng lúa chín vàng óng đã đến ngày thu hoạch tại Trại giống Mai Nham.
Máy gặt liên hợp góp phần giải phóng sức lao động cho nông dân, giảm chi phí nhân công lao động.
Nông dân, công nhân hồ hởi vận chuyển thành quả lao động.
Niềm vui của anh Nguyễn Văn Định khi bê những bao thóc nặng trĩu tay.
Khẩn trương vận hành hệ thống sấy hiện đại tại khu sơ chế sau thu hoạch, Trại giống Mai Nham, đảm bảo tiến độ sản xuất lúa giống phục vụ gieo cấy vụ mùa 2020.

Chùm ảnh của Chu Kiều