Nhiều thanh niên khó... ở yên trong nhà

10:04 | 09/04/2020
|

Từ ngày 1/4, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội; dưới sự tuyên truyền, hướng dẫn của các cấp, ngành, địa phương; tổ chức nhắc nhở, thanh, kiểm tra dưới nhiều hình thức, người dân trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc chấp hành các nội dung chỉ thị như: Đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập quá hai người ngoài công sở, bệnh viện, trường học nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều thanh niên khó... ở yên trong nhà.

Từ ngày 1/4, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội; dưới sự tuyên truyền, hướng dẫn của các cấp, ngành, địa phương; tổ chức nhắc nhở, thanh, kiểm tra dưới nhiều hình thức, người dân trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc chấp hành các nội dung chỉ thị như: Đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập quá hai người ngoài công sở, bệnh viện, trường học nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều thanh niên khó... ở yên trong nhà.

Cách ly, ở nhà chán quá... (Tại thị trấn Tam Sơn lúc 17h 10p)

Thì mình lại đi câu cá... (Tại xã Đức Bác lúc 16h 45p)

Ở đây có gì vui quá... (Tại xã Đức Bác lúc 16h 40p)

Cafe mùa dịch, chờ hơi lâu nha... (Tại thị trấn Tam Sơn lúc 17h 46p)

Lên nhanh để còn về nhà... (Tại xã Tứ Yên lúc 17h 15p)

Đi chơi, ngại gì đường xa... (Tại thị trấn Tam Sơn lúc 17h 43p)

 

(Chùm ảnh chụp ngày 7/4/2020 trên địa bàn huyện Sông Lô)

Cúc Phương