Sơn Lôi trước giờ chấm dứt cách ly

11:03 | 04/03/2020
|

Đúng 0 giờ ngày 4/3/2020 UBND tỉnh quyết định chấm dứt cách ly xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) sau 20 ngày thực hiện. Người dân Sơn Lôi đã trở lại cuộc cuộc sống thường nhật. Trước giờ "tháo chốt", chiều và tối 3/3/2020, các lực lượng chức năng vẫn kiểm soát phòng dịch chặt chẽ, đời sống, sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường.


Đúng 0 giờ ngày 4/3/2020 UBND tỉnh quyết định chấm dứt cách ly xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) sau 20 ngày thực hiện. Người dân Sơn Lôi đã trở lại cuộc cuộc sống thường nhật. Trước giờ "tháo chốt", chiều và tối 3/3/2020, các lực lượng chức năng vẫn kiểm soát phòng dịch chặt chẽ, đời sống, sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường.

Trước giờ "tháo chốt" cách ly, lực lượng chức năng vẫn kiểm soát chặt chẽ tại các chốt ra vào xã Sơn Lôi
Sinh hoạt của nhân dân trong xã Sơn Lôi diễn ra bình thường dưới sự kiểm soát của các cán bộ tại các chốt
Đúng 0 giờ ngày 4/3/2020 các lực lượng chức năng "tháo chốt" và người dân Sơn Lôi bắt đầu được đi lại, giao thương tự do

Chùm ảnh của Dương Chung-Thế Hùng