Diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện vĩnh Tường

04:10 | 30/10/2019
|

Cuộc diễn tập KVPT 1 bên 2 cấp huyện Vĩnh Tường gắn với diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên 1 cấp Trung đoàn 148/Sư đoàn 316 năm 2019 diễn ra trong thời gian 3 ngày (28-30/10/2019) đã hoàn thành tốt những nội dung, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.


Cuộc diễn tập KVPT 1 bên 2 cấp huyện Vĩnh Tường gắn với diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên 1 cấp Trung đoàn 148/Sư đoàn 316 năm 2019 diễn ra trong thời gian 3 ngày (28-30/10/2019) đã hoàn thành tốt những nội dung, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc diễn tập do phóng viên Báo Vĩnh Phúc ghi lại.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
Diễn tập thực binh xử lý tình huống A2
Toàn cảnh cứ điểm của địch
Khẩu đội ĐKZ - SPG9 sẵn sàng thực hành bắn đạn thật
Khẩu đội cao xạ 12 ly 7 thực hành chiến đấu
Xe tăng tiến vào trận địa chiến đấu đánh địch
Hệ thống thông tin liên lạc nghe sự chỉ đạo của cấp trên đồng thời thông báo cho các lực lượng tiến vào đánh địch
Lực lượng bộ binh nhận lệnh tiến vào chiến đấu đánh địch tại điểm cao

Chùm ảnh Dương Chung