Độc đáo nét văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Vĩnh Phúc

11:03 | 31/03/2021
|

Cùng với dân tộc Kinh, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số chung sống như Sán Dìu, Cao Lan, Dao, Tày, Nùng... Mặc dù chịu tác động của quá trình hội nhập, song, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số của Vĩnh Phúc vẫn được gìn giữ, bảo tồn cho đến ngày nay.


Cùng với dân tộc Kinh, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số chung sống như Sán Dìu, Cao Lan, Dao, Tày, Nùng... Mặc dù chịu tác động của quá trình hội nhập, song, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số của Vĩnh Phúc vẫn được gìn giữ, bảo tồn cho đến ngày nay.

Bên cạnh việc tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh chú trọng nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Những người cao niên trong CLB Soọng cô thôn Lưu Quang, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo đã nỗ lực, tâm huyết dạy hát cho các lớp thanh niên, học sinh.
Lớp dạy chữ viết, dạy múa cho thanh niên, học sinh nhằm gìn giữ hồn cốt văn hóa của dân tộc.
CLB hát Soọng cô thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên thường xuyên duy trì hoạt động, giúp bảo tồn các làn điệu dân ca cổ nói chung và làn điệu hát Soọng cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu nói riêng.
Lễ hội xuống đồng, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô.
Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan, xã Quang Yên, huyện Sông Lô vẫn được gìn giữ từ bao đời.
Chiếc bánh chim gâu và bánh chưng gù là món ăn đơn giản, nhưng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc người Cao Lan, Sán Dìu được các bà, các chị gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa mang bản sắc riêng, do đó các trò chơi dân gian cũng rất phong phú, đa dạng và chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân. (Trong ảnh: Trò chơi dân gian ném Còn và đi cà kheo của đồng bào dân tộc Cao Lan, xã Quang Yên tại Lễ hội Xuống đồng)
Người Dao ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô còn bảo tồn nhiều phong tục tập quán truyền thống, đặc biệt là các nghi lễ chu kỳ đời người, trong đó có lễ cấp sắc. (Trong ảnh: Nghi thức cúng tế trong lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao).
Nghi lễ cấp sắc độc đáo của đồng bào dân tộc Dao ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô vẫn được lưu giữ, truyền dạy cho các thế hệ trẻ.

Chùm ảnh của Trà Hương-Kim Ly