Diện mạo mới huyện miền núi Sông Lô

09:08 | 06/08/2020
|

Là huyện miền núi, xuất phát điểm nền kinh tế thấp, nhưng nhờ hướng đi đúng khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, Sông Lô đã có sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; đến tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã mang lại diện mạo mới cho huyện miền núi không ngừng khởi sắc.

Là huyện miền núi, xuất phát điểm nền kinh tế thấp, nhưng nhờ hướng đi đúng khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, Sông Lô đã có sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; đến tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã mang lại diện mạo mới cho huyện miền núi không ngừng khởi sắc.

 

 

Mạng lưới đường giao thông ở huyện Sông Lô đang được đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.

 

 

 

Những nhà máy đầu tiên đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả tại CCN Đồng Thịnh, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

 

Làng nghề truyền thống như mây tre đan Cao phong, đá Hải Lựu được giữ gìn và phát triển.
Tận dụng lợi thế tài nguyên thiên nhiên đất đai, sông hồ, nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn và Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức là các điểm đến hấp dẫn của du khách.
Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ngày càng phát triển.
Diện mạo các xã nông thôn mới ở Sông Lô ngày một khang trang.

 

 


 

Chùm ảnh của Thế Hùng - Nguyễn Lượng - Chu Kiều