Hiệu quả của việc "Dồn thửa đổi ruộng"

11:02 | 28/02/2018
|

Sau những cố gắng của chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường, chương trình dồn thửa đổi ruộng tại 2 xã Cao Đại và Ngũ Kiên đã hoàn tất. Vụ lúa xuân đầu tiên trên những cánh đồng mẫu lớn đã diễn ra thuận lợi, theo đúng khung thời vụ. Khí thế ra quân sản xuất trong những ngày đầu năm mới cùng việc áp dụng máy móc hiện đại vào sản xuất nên người nông dân rất phấn khởi. Một nền nông nghiệp hiện đại đang dần hiện hữu.

Sau những cố gắng của chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường, chương trình dồn thửa đổi ruộng tại 2 xã Cao Đại và Ngũ Kiên đã hoàn tất. Vụ lúa xuân đầu tiên trên những cánh đồng mẫu lớn đã diễn ra thuận lợi, theo đúng khung thời vụ. Khí thế ra quân sản xuất trong những ngày đầu năm mới cùng việc áp dụng máy móc hiện đại vào sản xuất nên người nông dân rất phấn khởi. Một nền nông nghiệp hiện đại đang dần hiện hữu.

Cán bộ địa chính xã Ngũ Kiên, Cao Đại khẩn trương tiến hành kiểm tra thực tế các thửa ruộng sau khi nắm bắt chủ trương mới.
Để nhanh chóng đạt được sự đồng thuận của nhân dân, các tiểu ban dồn thửa đổi ruộng đã không ngại khó ngại khổ đến từng hộ dân làm công tác tuyên truyền, vận động và lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Quá trình san lấp mặt bằng được tiến hành khẩn trương.
Niềm vui ngày nhận ruộng tại cánh đồng thôn Ven, xã Ngũ Kiên.
Chính quyền cấp xã cũng như huyện luôn theo sát lịch đổ ải trên những cánh đồng mới.
Cánh đồng thẳng tắp của thôn Cao Xá, xã Cao Đại đã vào vụ lúa xuân 2018.
Sau khi dồn thửa, việc ứng dụng máy móc hiện đại trở nên dễ dàng.
Máy cấy dần thay thế sức người, nâng cao năng suất lao động.
Niềm vui của nhân dân thôn Dầu, xã Ngũ Kiên khi gieo cấy trên những thửa ruộng lớn.

Chùm ảnh của Chu Kiều