CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC

Giấy phép số 471/GP-BC ngày 26 tháng 10 năm 2007, do Cục Báo chí - Bộ thông tin và Truyền thông cấp.
Địa chỉ: số 6 - Đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.6256097, 0211.3862567 Fax: 0211.3721981