Giám sát các nhà xuất bản in đủ, kịp thời sách giáo khoa

03:05 | 20/05/2022
|

Trước mối lo lắng của phụ huynh học sinh về hiện tượng khó tìm mua đủ bộ sách giáo khoa khi năm học mới sắp tới gần, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đối với sách giáo khoa của các lớp được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2006, Bộ chỉ đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam hằng năm in và phát hành bảo đảm đủ số lượng sách cho học sinh.


Trước mối lo lắng của phụ huynh học sinh về hiện tượng khó tìm mua đủ bộ sách giáo khoa khi năm học mới sắp tới gần, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đối với sách giáo khoa của các lớp được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2006, Bộ chỉ đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam hằng năm in và phát hành bảo đảm đủ số lượng sách cho học sinh.

Đối với sách giáo khoa của lớp 1, lớp 2, lớp 6 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với các nhà xuất bản để nắm nhu cầu số lượng mỗi đầu sách giáo khoa, lên phương án in ấn, phát hành, cung ứng đủ.

Việc cung ứng phát hành sách giáo khoa đã được tổ chức bài bản, khoa học, trách nhiệm, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa. Để cung cấp đủ sách giáo khoa của những lớp tiếp theo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ đã có văn bản chỉ đạo các nhà xuất bản căn cứ vào số lượng đăng ký của các địa phương tổ chức in và phát hành đủ theo nhu cầu của địa phương.

Bộ sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà xuất bản in đủ và kịp thời sách giáo khoa cho học sinh trước ngày khai giảng năm học mới 2022- 2023 và những năm tiếp theo.

Cẩm Giang (theo hanoimoi.com.vn)