Học chương trình tinh giản, không lo hổng kiến thức

10:04 | 07/04/2020
|

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo hướng giảm tải nội dung nhưng vẫn đảm bảo kiến thức cốt lõi, kỹ năng cơ bản. Việc tinh giản chương trình, nội dung dạy học phù hợp với thực tếphòng, chống dịch Covid-19 của cả nước, đồng thời, đảm bảo việc hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học của học sinh.


Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo hướng giảm tải nội dung nhưng vẫn đảm bảo kiến thức cốt lõi, kỹ năng cơ bản. Việc tinh giản chương trình, nội dung dạy học phù hợp với thực tếphòng, chống dịch Covid-19 của cả nước, đồng thời, đảm bảo việc hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học của học sinh.

Việc giảm tải chương trình học kỳ II, năm học 2019 - 2020 tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh thực hiện chương trình giáo dục và kết thúc năm học.

Đối với bậc THCS, THPT, công văn hướng dẫn điều chỉnh chương trình dạy học của Bộ GD&ĐT nêu rõ: Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, các cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung công văn để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học.

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, các cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, đồng thời, khuyến khích học sinh tự học các phần kiến thức tinh giản.

Sau khi có công văn của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh nội dung dạy học, các nhà trường đã nghiên cứu, đồng thời, xây dựng kế hoạch dạy học và hướng dẫn học sinh ôn tập theo định hướng của Bộ GD&ĐT.

Thầy giáo Phạm Kiểu Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Nguyên (Yên Lạc) cho biết: "Chương trình giảm tải bậc THCS hoàn toàn phù hợp với tình hình học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh, thời gian học của học kỳ II, năm học 2019 - 2020 hạn chế. Các môn đều giảm tải nội dung không cần thiết, nội dung thực hành, vì vậy, giúp giáo viên và học sinh bớt áp lực thực hiện chương trình; đồng thời, tạo thuận lợi cho học sinh, nhất là học sinh cuối cấp tập trung thời gian ôn thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Hiện, nhà trường đã hướng dẫn học sinh học trên kênh truyền hình Hà Nội và tổ chức dạy học cho học sinh theo chương trình giảm tải qua các ứng dụng CNTT".

Thầy giáo Hà Minh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự (Lập Thạch) chia sẻ: "Việc giảm tải chương trình là giải pháp tình thế khi học sinh cả nước phải nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Theo chương trình giảm tải, kiến thức cơ bản, cốt lõi vẫn được đảm bảo, chỉ bỏ phần kiến thức nâng cao và khuyến khích học sinh tự học, tự tìm hiểu phần kiến thức thực hành, do đó, giúp giáo viên có định hướng dạy học và tổ chức ôn tập cho học sinh, đồng thời, giúp học sinh giảm lượng kiến thức, rút ngắn thời gian học để hoàn thành chương trình và kết thúc năm học".

Là người trực tiếp dạy học sinh, cô Lê Minh Hạnh, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Ngô Gia Tự chia sẻ: “Kiến thức môn Ngữ văn giảm tải khá nhiều, giảm từ 5 - 7 tuần. Các tác phẩm ít thi đều được giảm tải, các tác phẩm quan trọng được giữ lại; học sinh tự học ở nhà những bài luyện đọc, đọc thêm; một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng”.

Đối với chương trình tiểu học, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, có 9 môn được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ II, gồm: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Thủ công/Kỹ thuật, Thể dục. Các nội dung được tinh giản nhưng không bỏ hẳn mà yêu cầu học sinh tự học ở nhà với sự hướng dẫn của giáo viên và sự hỗ trợ của phụ huynh.

Đặc biệt, đối với môn Tiếng Việt lớp 1, căn cứ vào trình độ học sinh và giáo viên, các nhà trường chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng, không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2.

Cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Trường tiểu học Ngô Quyền (Vĩnh Yên) cho biết: “Hướng giảm tải ở bậc tiểu học là ưu tiên thời gian tối đa tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình và có phương án tổ chức dạy các môn tự chọn phù hợp. Đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Thủ công được lược bớt kiến thức và lồng ghép các bài với nhau theo chủ đề; nhiều nội dung thay vì dạy học trên lớp, giáo viên và phụ huynh sẽ hướng dẫn, khuyến khích học sinh tự học ở nhà. Vì vậy, giáo viên cần tăng cường liên hệ, phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh học và ôn tập”.

Chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT ở mỗi môn học, cấp học khác nhau nhưng nguyên tắc chung là giảm các nội dung nâng cao, trùng lặp giữa các môn, giữ phần cốt lõi của mỗi môn học, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông.

Trong tình hình học sinh phải nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn giảm tải chương trình của Bộ GD&ĐT đã định hướng cho các nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập cho học sinh thống nhất trong phạm vi cả nước, từ đó, đảm bảo việc hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học của học sinh.

Bài, ảnh: Minh Hường