Hà Nội: Hàng ngàn giáo viên ngoài công lập không được hỗ trợ lương

11:04 | 06/04/2020
|

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện có 17.580 cán bộ giáo viên, nhân viên của các trường ngoài công lập không được hỗ trợ lương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19


Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện có 17.580 cán bộ giáo viên, nhân viên của các trường ngoài công lập không được hỗ trợ lương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi Thành ủy Hà Nội báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến đời sống, thu nhập của cán bộ giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thủ đô.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện nay, toàn thành phố có 3.225 cơ sở giáo dục ngoài công lập (358 trường mầm non; 2.696 nhóm trẻ, 46 trường tiểu học, 22 trường cấp THCS và 103 trường cấp THPT). Tổng số CBGV,NV làm việc ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập là 45.842 người.

Qua tổng hợp của Sở GD&ĐT Hà Nội, tình hình hỗ trợ lương cho CBGV,NV trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19 như sau:

Ở khối các trường mầm non: 83 trường quyết định hỗ trợ 100% lương cho CBGV,NV (2.936 CBGV,NV); 120 trường hỗ trợ 50% lương (3.273 CBGV,NV); 113 trường hỗ trợ một phần lương cho CBGV,NV (3.366 CBGV, NV); 42 trường không hỗ trợ lương cho CBGV,NV.

Ở khối các nhóm trẻ: 169 nhóm trẻ hỗ trợ 100% lương cho CBGV,NV (1.474 CBGV,NV); 351 nhóm trẻ hỗ trợ 50% lương cho 2.743 CBGV,NV (2.743 CBGV,NV); 913 nhóm hỗ trợ một phần lương cho CBGV,NV (6.416 CBGV,NV); 1.263 nhóm trẻ không hỗ trợ lương cho CBGV,NV.

Ở cấp tiểu học: 13 trường hỗ trợ 100% lương cho CBGV,NV (540 CBGV,NV); 7 trường hỗ trợ 50% lương cho CBGV,NV (271 CBGV,NV); 25 trường hỗ trợ một phần lương cho CBGV,NV (2.197 CBGV,NV); 1 trường với không hỗ trợ lương cho CBGV,NV (38CBGV,NV).

Ở cấp THCS: 6 trường hỗ trợ 100% lương cho CBGV,NV (191 CBGV,NV); 4 trường hỗ trợ 50% lương cho CBGV,NV (126 CBGV,NV); 12 trường hỗ trợ một phần lương cho CBGV,NV (739 CBGV,NV). Không có trường nào không hỗ trợ lương cho CBGV,NV.

Cấp THPT: 20 trường hỗ trợ 100% lương cho CBGV,NV (894 CBGV,NV); 26 trường hỗ trợ 50% lương cho CBGV,NV (1.142 CBGV,NV); 51 trường hỗ trợ một phần lương cho CBGV,NV (2.079 CBGV,NV); 8 trường không hỗ trợ lương cho CBGV,NV (355 CBGV,NV).

Trước thực trạng này, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất, kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh cho các nhà trường; hỗ trợ tiền lương cơ bản hoặc trợ cấp cho giáo viên, đặc biệt là những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn phải thuê nhà, con nhỏ, sức khỏe yếu.

Đồng thời, miễn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với toàn bộ giáo viên, giảng viên, nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang tham gia đóng trong quý 1 và 2/2020; có các giải pháp hỗ trợ để giảm tiền thuê nhà cho giáo viên có khó khăn về nhà ở.

(Theo Báo giáo dục và thời đại, ngày 4/4/2020)