Công bố kết quả Kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2018

11:01 | 30/01/2019
|

Ngày 28/1/2019, Sở GD&ĐT đã công bố kết quả Kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018.


Ngày 28/1/2019, Sở GD&ĐT đã công bố kết quả Kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018.

Kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 có 1.949 thí sinh dự thi, trong đó, bậc mầm non có 1.027 thí sinh; bậc tiểu học có 922 thí sinh. Các thí sinh thi 4 môn, gồm: Kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; ngoại ngữ; tin học văn phòng.

Theo kết quả chấm thi được công bố, có 8.978 bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100), chiếm 93,9%; nhiều bài thi chuyên ngành đạt 100 điểm của thí sinh các huyện Sông Lô, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên...

Việc thông báo công khai kết quả điểm thi trên truyền thông sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch đề ra sau đó mới gửi về các huyện nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch của kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018.

Các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, cần nộp đơn về Sở GD&ĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 19/2/2019. Với lộ trình này, có thể quyết định tuyển dụng sẽ được hoàn tất trước ngày 20/3/2019. Kết quả này sẽ giải quyết được áp lực đang thiếu hơn 1.000 giáo viên của ngành GD&ĐT.

Minh Hường