Sáp nhập 2 trường tiểu học ở Cao Minh, tạo môi trường giáo dục tốt hơn

09:01 | 09/01/2019
|

Trường tiểu học Cao Minh (Phúc Yên) là 1 trong 3 đơn vị thực hiện hợp nhất của cấp tiểu học thành phố Phúc Yên theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về việc rà soát, sắp xếp trường, lớp, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Qua học kỳ I, nhà trường đã ổn định quy mô trường, lớp, việc dạy và học cũng đã đi vào nền nếp.


Trường tiểu học Cao Minh (Phúc Yên) là 1 trong 3 đơn vị thực hiện hợp nhất của cấp tiểu học thành phố Phúc Yên theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về việc rà soát, sắp xếp trường, lớp, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Qua học kỳ I, nhà trường đã ổn định quy mô trường, lớp, việc dạy và học cũng đã đi vào nền nếp.

Sau sáp nhập, Trường tiểu học Cao Minh (Phúc Yên) duy trì tốt công tác dạy và học

Trước đây, xã Cao Minh có 2 trường tiểu học (Cao Minh A và Cao Minh B), khoảng cách giữa 2 trường khá gần nhau. Do quy mô trường nhỏ, nên một số giáo viên bộ môn như: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Ngoại ngữ dạy không đủ số tiết theo quy định; việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cũng như xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gặp nhiều khó khăn…

Vì vậy, việc sáp nhập 2 trường nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp, nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời, tinh giản được bộ máy biên chế theo Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình hợp nhất, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, HĐND, UBND xã; đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn tốt; 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt và vượt chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, yêu nghề, mến trẻ; học sinh ngoan, có ý thức học tập...

Tuy nhiên, do chưa đủ diện tích, phòng học, nên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường vẫn phải phân chia hoạt động ở cả 2 cơ sở. Các cuộc họp hội đồng sư phạm, chi bộ, công đoàn, hội ý cán bộ, giáo viên và nhiều hoạt động khác phải tổ chức vào ngày nghỉ hoặc tranh thủ giờ ra chơi để không ảnh hưởng đến việc dạy và học. Về cơ sở vật chất, trường còn thiếu một số phòng chức năng và nhà đa năng, một số hạng mục đã xuống cấp, trong khi đó, trường thuộc địa bàn xã nông thôn nên công tác xã hội hóa giáo dục chưa sâu rộng, chưa huy động được nhiều nguồn lực cho công tác giáo dục...

Sau sáp nhập, Trường tiểu học Cao Minh gồm 2 cơ sở (cơ sở 1 ở thôn Yên Điềm, cơ sở 2 ở thôn Xuân Hòa 1) với tổng diện tích hơn 19.600 m2; có 31 phòng học, 4 phòng bộ môn. Năm học 2018-2019, trường có 31 lớp với 1.160 học sinh. Trong học kỳ I, năm học 2018-2019, nhà trường đã chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và cụm trường; tổ chức tốt các chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong nhà trường; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi... Đặc biệt, việc sáp nhập đã giúp nhà trường khắc phục tình trạng thiếu giáo viên văn hóa; bố trí giảng dạy có hiệu quả, đủ số giờ quy định cho giáo viên các bộ môn.

Trước khi sáp nhập, Trường tiểu học Cao Minh A và Trường tiểu học Cao Minh B đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Do vậy, sau khi sáp nhập, nhà trường được quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học để phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm 2019.

Thầy giáo Lê Minh Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việc sáp nhập Trường tiểu học Cao Minh A và Trường tiểu học Cao Minh B là cần thiết, không chỉ phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy mà còn đáp ứng nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, nhằm có điều kiện tốt nhất cho con em học tập; giảm bớt được đội ngũ lãnh đạo để phù hợp với tình hình mới; tạo không khí thi đua trong công tác giảng dạy giữa 2 cơ sở; đội ngũ giáo viên được sắp xếp linh hoạt giữa 2 cơ sở, đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp; thời khóa biểu được sắp xếp phù hợp để giáo viên bộ môn yên tâm giảng dạy”.

Những kết quả bước đầu là động lực để Trường tiểu học Cao Minh tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo cho học sinh được hưởng môi trường giáo dục tốt nhất.

Bài, ảnh: Thúy Nga