Nâng cao năng lực cho hơn 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cốt cán

02:11 | 11/11/2020
|

Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.


Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 hướng dẫn các học viên sử dụng phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Tham gia khóa bồi dưỡng, hơn 3.000 cán bộ, giáo viên cốt cán của các trường học trên địa bàn 7 tỉnh sẽ được giảng viên của Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 hướng dẫn phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thời gian bồi dưỡng diễn ra trong vòng 3 tháng, từ tháng 10 - 12/2020. Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho 78000 giáo viên đại trà của 7 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang để đảm bảo lộ trình triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tin, ảnh: Thu Hằng