Hơn 92% giáo viên đạt yêu cầu trong Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

09:11 | 05/11/2018
|

Mới đây, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018.


Mới đây, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018.

Đối tượng dự thi bao gồm: Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Có 1.242 thí sinh dự thi trên tổng số 1.253 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, bậc mầm non có 11 thí sinh; bậc tiểu học có 387 thí sinh; bậc THCS có 349 thí sinh và THPT có 495 thí sinh.

Thí sinh phải dự thi các môn: Kiến thức chung, chuyên môn - nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học văn phòng. Hình thức thi trắc nghiệm với thời gian thi của mỗi môn là 45 phút.

Kết quả, có 1.145/1.242 thí sinh đạt yêu cầu, chiếm 92,19%. Trong đó, bậc mầm non có 7/11 thí sinh đạt yêu cầu, chiếm 63,64%; bậc tiểu học có 328/387 thí sinh đạt yêu cầu, chiếm 84,75%; bậc THCS có 321/349 thí sinh đạt yêu cầu, chiếm 91,98%; bậc THPT có 489/495 thí sinh đạt yêu cầu, chiếm 98,79%.

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II để đánh giá, lựa chọn được đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của chức danh giáo viên hạng II các cấp học. Qua đó, cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II và có kế hoạch quản lý, sử dụng, thực hiện các quyền lợi cho đội ngũ này; khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu chức danh nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức; đồng thời, động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác.

Thúy Nga