Chi bộ Trường THPT Tam Đảo 2 lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học

09:10 | 05/10/2018
|

Trường THPT Tam Đảo 2 được thành lập năm 2006. Những ngày đầu thành lập, nhà trường gặp nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất còn thiếu, chất lượng giáo dục thấp... Đứng trước thực trạng đó, Chi bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo,

Trường THPT Tam Đảo 2 được thành lập năm 2006. Những ngày đầu thành lập, nhà trường gặp nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất còn thiếu, chất lượng giáo dục thấp... Đứng trước thực trạng đó, Chi bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, nhà trường đã có nhiều chuyển biến ở tất cả các mặt, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên.

Cô và trò Trường THPT Tam Đảo 2 luôn nỗ lực dạy tốt – học tốt. Ảnh Trà Hương

Hiện nay, Chi bộ Trường THPT Tam Đảo 2 có 30 đảng viên. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt công tác giảng dạy, Chi bộ nhà trường thường xuyên giáo dục tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Hàng tháng, Chi bộ duy trì tốt sinh hoạt định kỳ. Trên tinh thần dân chủ, các đảng viên tập trung chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm trong tháng, đi sâu phân tích nguyên nhân để cùng khắc phục và thực hiện hiệu quả hơn trong những tháng tiếp theo. Những đề xuất, kiến nghị của đảng viên đều được đưa ra thảo luận, thống nhất, từ đó, đề ra các giải pháp thực hiện. Chi bộ còn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động.

Với phương châm “Thầy có giỏi thì trò mới giỏi”, những năm qua, Chi bộ nhà trường luôn coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, tâm huyết và trách nhiệm với nghề; khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần tự học, tự rèn kiến thức, năng lực chuyên môn và nhận thức tư tưởng; khuyến khích giáo viên tiếp cận thông tin qua mạng Internet, cập nhật sử dụng đồ dùng dạy học hiện đại, các phương pháp dạy học mới, đăng ký giờ dạy tốt trong các đợt hội giảng. Chi bộ còn tổ chức tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, thanh tra lao động sư phạm giáo viên; chú trọng bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, năng lực giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán. Hiện nay, toàn trường có tổng số 45 cán bộ, giáo viên; 100% giáo viên có trình độ chuẩn, trong đó, 23,8% giáo viên có trình độ trên chuẩn.

Để nâng cao chất lượng dạy và học, Chi bộ Trường THPT Tam Đảo 2 đã thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Phối hợp với phụ huynh học sinh theo cơ chế phân công – hợp tác, cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập. Đảm bảo mối quan hệ thường xuyên giữa nhà trường, giáo viên và gia đình thông qua việc sử dụng hợp lý các hình thức trao đổi, ghi sổ liên lạc…

Với nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ, chất lượng giáo dục của trường được nâng cao. Năm học 2017 – 2018, toàn trường có 64% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 97,2% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngay từ đầu năm học, Chi bộ nhà trường đã phân công giáo viên giảng dạy, tăng cường quản lý việc bồi dưỡng ôn luyện, tổ chức cho học sinh thi thử... Kết quả, toàn trường có 59 học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 1 giải Nhất, 12 giải Nhì, 19 giải Ba, 27 giải Khuyến khích. Tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, 100% học sinh nhà trường đỗ tốt nghiệp THPT, hơn 26% học sinh đỗ đại học.

Cùng với sự quan tâm đầu tư bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa, Trường THPT Tam Đảo 2 còn quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa và dạy học tích hợp cho học sinh. Chi bộ nhà trường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng phân phối chương trình của nhà trường có lồng ghép chương trình địa phương trong các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân...; thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống trong các môn học, hoạt động giáo dục, từ đó, học sinh có chuyển biến tích cực về kỹ năng sống, ý thức kỷ luật, chấp hành pháp luật được nâng cao.

Thầy giáo Trương Nguyễn Minh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhiều năm nay, Trường THPT Tam Đảo 2 đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Chi bộ cũng như trong nhà trường, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên. Ngay từ đầu năm học, Chi bộ nhà trường đã có kế hoạch cụ thể, tập trung nâng cao chất lượng ở tất cả các môn học, lấy chất lượng thực, chất lượng giáo dục đại trà làm mục tiêu chính. Vì vậy, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao. Năm 2017, 100% cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường đều thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 26 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên, cán bộ, giáo viên xếp loại yếu kém”.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm gần đây, Chi bộ Trường THPT Tam Đảo 2 liên tục đạt danh hiệu “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh”; năm 2017, Chi bộ đạt danh hiệu “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu".

Thúy Nga