Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018”

08:10 | 02/10/2018
|

Sáng 1/10/2018, tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tam Đảo, Sở GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018” với chủ đề "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”.


Sáng 1/10/2018, tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tam Đảo, Sở GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018” với chủ đề "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”.

Đại diện lãnh đạo: Sở GD&ĐT, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học tỉnh và các đại biểu phát động thông điệp hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Ảnh: Nguyễn Lượng

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức hàng năm nhằm phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc; đồng thời, giúp cho mỗi người dân, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư thấy được tầm quan trọng của việc học đối với bản thân, gia đình để góp phần phát triển xã hội.

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018”, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Xây dựng chương trình, chuyên mục nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của Tuần lễ học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; treo các khẩu hiệu, pano, áp phích và tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội diễn văn nghệ; hướng dẫn người học các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet; giới thiệu các tài liệu điện tử hữu ích trên website của nhà trường nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc.

Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các cộng đồng/câu lạc bộ đọc sách online bằng cách tạo ra các trang Facebook hay Blogs của thư viện nhà trường để học sinh và giáo viên trao đổi về những cuốn sách hay; tổ chức ngày hội đọc sách phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Minh Hường