Giáo viên không phê bình học sinh tiểu học trước cả lớp

08:09 | 15/09/2020
|

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học. So với quy định hiện hành, thông tư này có một số điểm mới liên quan đến việc khen thưởng và kỷ luật học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học. So với quy định hiện hành, thông tư này có một số điểm mới liên quan đến việc khen thưởng và kỷ luật học sinh.

 

 

Giáo viên tiểu học được tự chủ về nội dung, phương pháp giáo dục và kiểm tra, đánh giá học sinh.

 

Cụ thể, học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho tập thể được các bạn trong lớp bình chọn hoặc có thành tích đột xuất khác thì đ­ược giáo viên, nhà trư­ờng và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức: Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường, tặng giấy khen hoặc thư khen.

Về kỷ luật, thông tư quy định học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tùy theo mức độ vi phạm, giáo viên có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật, như: Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT quy định rõ: Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

Thông tư mới cho phép giáo viên tiểu học được tự chủ về nội dung, phương pháp giáo dục và kiểm tra, đánh giá học sinh; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách.

Về hành vi ứng xử của giáo viên, thông tư quy định giáo viên không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức; không gian lận trong kiểm tra, đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh; không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất; không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung giáo dục; không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc, uống rượu, bia, gây rối an ninh, trật tự.

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT cũng quy định rõ về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo trong trường tiểu học. Cụ thể, trường tiểu học sử dụng sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và được UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn, sử dụng vào quá trình giảng dạy và học tập; giáo viên, học sinh sử dụng sách giáo khoa vào các hoạt động dạy và học nhằm thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; trường tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về sách giáo khoa sử dụng tại trường để học sinh và gia đình học sinh biết.

Về tài liệu tham khảo, thông tư nêu rõ, nhà trường tổ chức lựa chọn, trang bị xuất bản phẩm tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khuyến khích giáo viên sử dụng xuất bản phẩm tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo.

Thông tư mới cũng giữ nguyên quy định về quy mô mỗi lớp ở cấp tiểu học có không quá 35 học sinh. Ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể tổ chức lớp ghép.

Cẩm Giang (Theo hanoimoi.com.vn)