Tăng cường công tác thanh tra giáo dục

03:05 | 22/05/2018
|

Những năm qua, Sở GD&ĐT đã tăng cường công tác thanh tra giáo dục theo hướng đổi mới, chuyển từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra quản lý, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Những năm qua, Sở GD&ĐT đã tăng cường công tác thanh tra giáo dục theo hướng đổi mới, chuyển từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra quản lý, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Cán bộ Thanh tra Sở GD&ĐT trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra giáo dục.

Đồng chí Hoàng Tiến Sỹ, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT cho biết: "Công tác thanh tra giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục phát triển bền vững, vì vậy, Sở GD&ĐT luôn chú trọng xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra. Đến nay, toàn tỉnh có 5 cán bộ thanh tra chuyên trách, 69 cộng tác viên thanh tra khối các đơn vị trực thuộc sở và 364 cộng tác viên thanh tra thuộc khối các Phòng GD&ĐT ở các huyện, thành phố. 100% cán bộ, cộng tác viên thanh tra có phẩm chất tốt, có năng lực và am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ".

Hàng năm, Thanh tra Sở GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch công tác thanh tra phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành. Hiện tại, quản lý giáo dục đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng tăng cường phân cấp, tăng cường tính tự chủ cho cơ sở giáo dục và tính chủ động của giáo viên, giúp cơ sở giáo dục và các chủ thể liên quan thực hiện tự chủ đúng quy định của pháp luật, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động chuyên môn của nhà trường và giáo viên.Hoạt động thanh tra được đổi mới theo hướng hiện đại, chuyển từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra quản lý, tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; thanh tra việc dạy thêm, học thêm; các khoản thu, chi trong nhà trường; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại giáo dục; việc thực hiện nền nếp kỷ cương, thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy, soạn giáo án của giáo viên...

Trong năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở GD&ĐT phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tiến hành được 5 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 38 trường từ bậc mầm non đến các trường trung cấp cao đẳng về các nội dung: Kiểm tra giờ dạy trên lớp, hồ sơ và các hoạt động chuyên môn có liên quan đến việc dạy và học; việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học của các đơn vị trong 2 năm học 2016-2017, 2017-2018 và 1 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên về các nội dung: Việc dạy thêm, học thêm; thu, chi trong các nhà trường, tuyển sinh đầu cấp, xây dựng trường chuẩn quốc gia...

Thanh tra Sở GD&ĐT cũng tổ chức giám sát công tác chuyên ngành tại 9 phòng GD&ĐT; thanh tra công tác chuẩn bị và việc thực hiện quy chế coi, chấm thi học sinh giỏi lớp 9, 10, 11 năm học 2017-2018; thanh tra công tác coi thi, chấm thi các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chọn HSG lớp 12 chương trình THPT chuyên, thi THPT quốc gia năm học 2017-2018; phối hợp với Phòng GDTX-CN kiểm tra công tác quản lý và giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT năm học 2017-2018… Kết quả, 100% các đơn vị được thanh tra đều thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong hoạt động giáo dục được giữ vững đảm bảo nền nếp, kỷ cương.

Trong năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở GD&ĐT đã tiếp 2 lượt công dân; nhận 8 đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo, trong đó, có 1 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đã được giải quyết thỏa đáng; số đơn thư còn lại, thanh tra sở đã có phiếu chuyển đơn về các đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thông qua các cuộc tập huấn và các cuộc thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị, Thanh tra Sở GD&ĐT đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của sở đến đội ngũ thanh tra và các đơn vị, nhà trường.

Hoạt động thanh tra giáo dục đã giúp ngành GD&ĐT phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những sai phạm của các đơn vị giáo dục, từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Bài, ảnh: Minh Hường