Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

04:01 | 19/01/2018
|

Hiện nay, toàn tỉnh có 9 hội khuyến học cấp huyện, thành, thị; 137 hội khuyến học xã phường, thị trấn; hơn 1.800 chi hội dưới cơ sở; gần 1.900 ban khuyến học dòng họ; với hơn 267.000 hội viên. Công tác xây dựng quỹ khuyến học đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sáng 19/1/2018, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đức Tẩm, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: Trà Hương

Hiện nay, toàn tỉnh có 9 hội khuyến học cấp huyện, thành, thị; 137 hội khuyến học xã phường, thị trấn; hơn 1.800 chi hội dưới cơ sở; gần 1.900 ban khuyến học dòng họ; với hơn 267.000 hội viên. Công tác xây dựng quỹ khuyến học đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tính đến hết năm 2017, quỹ khuyến học các cấp cơ sở và dưới cơ sở đã vận động được hơn 39 tỷ đồng. Từ số quỹ thu được, các cấp hội dùng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Hội phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức trao 106 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi với số tiền gần 1 tỷ đồng; phối hợp với tổ chức phi chính phủ PAMWF Hàn Quốc tổ chức nuôi dưỡng 23 học sinh phổ thông tại Trung tâm Hy vọng huyện Lập Thạch và 34 học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Sao Mai (Tam Dương)....

Cùng với đó, phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập cũng được đẩy mạnh. Theo đánh giá, bình xét năm 2017, toàn tỉnh có hơn 208.000 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt gần 72%; gần 1.700 dòng học được công nhận dòng họ học tập, đạt gần 48%; gần 1.200 cộng đồng học tập, đạt hơn 83%; hơn 570 đơn vị học tập, đạt hơn 90%; có 121 xã phường, thị trấn được xếp loại cộng đồng học tập khá, tốt, đạt hơn 88%...

Năm 2018, Hội khuyến học các cấp tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức hội; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đánh giá các mô hình học tập; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và vinh danh, khen thưởng học sinh giỏi, người lao động giỏi; tích cực vận động để tăng dần quỹ khuyến học các cấp và sử dụng hiệu quả quỹ khuyến học; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đặc biệt là ngành GD&ĐT để đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đào tạo khuyến học, khuyến tài.

Nhân dịp này, gần 1.700 tập thể, cá nhân ở các cấp hội được tặng Bằng khen, Giấy khen và Kỷ niệm chương vì công tác khuyến học; 4 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Minh Hường