Xung quanh điểm mới trong việc tuyển sinh lớp 6

10:01 | 04/01/2018
|

Năm 2017, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, trong đó, nhấn mạnh việc tuyển sinh lớp 6 bằng đánh giá năng lực của học sinh đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Năm 2017, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, trong đó, nhấn mạnh việc tuyển sinh lớp 6 bằng đánh giá năng lực của học sinh đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Các trường tiểu học luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, sẵn sàng thực hiện những đổi mới của Bộ GD&ĐT. (Ảnh chụp tại Trường tiểu học Đồng Thịnh (Sông Lô))

Theo đó, “Tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh”. Dự thảo thông tư nhấn mạnh: “Việc tuyển sinh THCS phải bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn". Như vậy, chỉ những trường không thực hiện nhiệm vụ phổ cập, tuyển sinh học sinh theo đúng tuyến tuyển sinh được phân công thì mới được phép có hình thức tuyển sinh kiểm tra, đánh giá năng lực. Như vậy, quy chế mới của dự thảo thông tư hướng tới áp dụng cho các trường THCS chất lượng cao.

Qua trao đổi, nhiều nhà sư phạm ủng hộ điểm mới của dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung. Các nhà sư phạm cho rằng: Hiện tại, chúng ta đang đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Vì vậy, khi thực hiện tuyển sinh bằng việc kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh thì chất lượng tuyển sinh lớp 6 nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung sẽ được nâng lên, bởi sẽ đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của học sinh.

Ngoài ra, việc thi và kiểm tra đánh giá sẽ có tác động trở lại đối với quá trình dạy học, bởi đòi hỏi giáo viên không chỉ trang bị kiến thức cho học sinh, mà còn phải làm sao cho học sinh biết vận dụng kiến thức đó để giải quyết tình huống phù hợp. Đối với học sinh tiểu học thì, năng lực được hình thành trong suốt quá trình học tập, rèn luyện từ lớp 1 đến lớp 5.

Chia sẻ về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, thầy giáo Hán Lượng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Lạc cho biết: “Trước đây, phương thức tuyển sinh vào THCS là xét tuyển, nên khi một số trường có số hồ sơ đăng ký vào học nhiều hơn so với chỉ tiêu sẽ gặp khó khăn trong tuyển sinh.

Năm 2015, Bộ GD&ĐT có Công văn số 1258 giao cho cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học đông hơn so với chỉ tiêu thì được quyền xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện.

Dự thảo ngày 18/12/2017 nhằm hoàn thiện quy định về tuyển sinh THCS của Bộ GD&ĐT trước đó. Khi dự thảo mới về tuyển sinh THCS được áp dụng sẽ giúp các trường có số học sinh đăng ký vượt xa so với chỉ tiêu sẽ dễ dàng hơn trong công tác tuyển sinh. Đồng thời, khi có thêm hình thức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh, việc lựa chọn học sinh đầu cấp sẽ tốt hơn, đảm bảo được tính chính xác, công bằng.

Đối với Trường THCS Yên Lạc, những năm qua, thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, việc xét tuyển đầu vào của lớp 6 có khó khăn do hồ sơ đăng ký xét tuyển gấp hai lần chỉ tiêu xét tuyển. Bên cạnh đó, do xét tuyển nên dẫn tới hiện tượng hồ sơ bậc tiểu học của học sinh không đúng thực chất nên trong quá trình học, một số học sinh có điểm ưu tiên vượt trội, có hồ sơ bậc tiểu học rất đẹp nhưng năng lực, kiến thức không bằng nhiều học sinh có hồ sơ điểm thấp hơn. Về bài thi đánh giá năng lực, theo tôi nên có một bài kiểm tra về các mặt kiến thức của học sinh theo định hướng của Bộ GD&ĐT”.

Trước điểm mới của dự thảo về tuyển sinh lớp 6 bằng đánh giá năng lực của học sinh, các trường tiểu học trên địa bàn cần quan tâm hơn đến chất lượng giáo dục. Khi tuyển sinh đầu vào lớp 6 bằng tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh thì giáo viên cấp tiểu học không thể dạy các em học thuộc lòng, học vẹt, mà phải biết vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề, đáp ứng nhu cầu khảo sát năng lực. Học sinh cũng cần tích cực học tập, phát triển tư duy, vận dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề.

Về phía phụ huynh học sinh, nếu tuyển sinh đầu vào lớp 6 bằng tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh sẽ không còn một số phụ huynh “chạy” hồ sơ, học bạ “đẹp” cho con nữa mà cần tăng cường sự phối kết hợp với nhà trường động viên con em học tập nghiêm túc ngay từ khi các em bước vào học lớp 1.

Đồng chí Phạm Khương Duy, Trưởng Phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT cho biết: "Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hướng tới chất lượng giáo dục thực chất, toàn diện, phát triển năng lực của học sinh theo định hướng của Bộ GD&ĐT, đồng thời, gỡ khó cho các trường chất lượng cao có số hồ sơ xét tuyển cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Ngoài ra, dự thảo sẽ đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc tuyển sinh lớp 6. Hiện tại, các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh vẫn tích cực thực hiện nhiệm vụ giáo dục, sẵn sàng trước những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT".

Bài, ảnh Minh Hường