Ngành giáo dục đã làm được gì trong năm qua?

09:12 | 28/12/2017
|

Năm 2017, ngành Giáo dục đưa ra 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn. Vậy những nhiệm vụ và giải pháp này đã thực hiện như thế nào trong năm qua?

Năm 2017, ngành Giáo dục đưa ra 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn. Vậy những nhiệm vụ và giải pháp này đã thực hiện như thế nào trong năm qua?

 Niềm vui của học sinh khi làm được bài thi THPT quốc gia

Niềm vui của học sinh khi làm được bài thi THPT quốc gia

Kết quả thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ:

1. Hoàn thành xây dựng bộ chuẩn quy hoạch mạng lưới

Hoàn thành xây dựng bộ chuẩn quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương.

Rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm thông qua bộ chỉ số đánh giá năng lực đào tạo của các trường sư phạm do Chương trình phát triển các trường sư phạm (Chương trình ETEP) xây dựng.

Hoàn thành dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường đại học, trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Luật quy hoạch vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Bộ GD&ĐT đã đưa nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục để phù hợp với Luật quy hoạch và thực tiễn phát triển giáo dục thời gian qua vào dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

2. Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030.

Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm viên chức ngành Giáo dục; quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục đại học công lập; chỉ đạo thực hiện chủ trương không điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư sang dạy mầm non khi chưa qua đào tạo...

Yêu cầu đào tạo sư phạm phải gắn kết với nhu cầu sử dụng và đảm bảo chất lượng để phục vụ cho việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Kiểm tra, rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng của các ngành đang đào tạo, kiên quyết dừng tuyển sinh các ngành mà nhu cầu nhân lực đã bão hòa, các ngành không đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng.

Xây dựng khung chương trình đào tạo sư phạm thống nhất trong toàn quốc, đáp ứng chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia của Việt Nam và có tính liên thông giữa các trình độ đào tạo.

3. Trình Thủ tướng đề án giáo dục hướng nghiệp

Đánh giá tình hình triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường THCS, THPT đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp.

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

4. Điều chỉnh đề án ngoại ngữ 2020

Bộ GD&ĐT đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

Ban hành quy chế thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam; tiếp tục triển khai dạy học chương trình tiếng Anh 10 năm và tiếng Anh tăng cường.

5. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý

Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy - học đến năm 2020, xác định các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục.

6. Hoàn thiện để trình Chính phủ Nghị định quy định về cơ chế tự chủ

Triển khai Nghị quyết số 77 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 , đến nay, đã có 23 cơ sở giáo dục đại học công lập được thí điểm tự chủ.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP và triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, Bộ đang hoàn thiện để trình Chính phủ Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập.

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài; trình Thủ tướng Chính phủ đề án quốc tế hóa giáo dục đại học;

Năm 2017, Bộ GD&ĐT đã ký kết 50 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ cấp Chính phủ và cấp Bộ; các trường đại học, trung học và các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam đã ký nhiều bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường trao đổi với các đối tác có nền giáo dục phát triển.

 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo bãi bỏ hàng trăm thủ tục rườm rà

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo bãi bỏ hàng trăm thủ tục rườm rà

8. Đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông.

Lộ trình thực hiện Đề án được xây dựng đồng bộ từ Trung ương đến các địa phương và đồng bộ với lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư các công trình thuộc danh mục Đề án kiên cố hóa 2014-2015.

9. Siết chặt chất lượng đào tạo tiến sĩ

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 - 2025;

Ban hành một số văn bản để nâng cao chất lượng giáo dục đại học như quy định về mở ngành đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, liên kết đào tạo, đào tạo liên thông, quy chế đào tạo từ xa, quy chế đào tạo tiến sĩ;

Từng bước điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở khảo sát, dự báo về nhu cầu đào tạo, các trường đã có sự điều chỉnh về cơ cấu ngành nghề;

Theo Dantri.com.vn