Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường THPT

11:12 | 22/12/2017
|

Những năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh đã triển khai nhiều phương pháp, mô hình đổi mới theo hướng dạy học tích cực, phát huy phẩm chất, năng lực học sinh theo yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa. 

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng khóa XI và chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa được ban hành, việc dạy và học của giáo viên và học sinh trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Những năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh đã triển khai nhiều phương pháp, mô hình đổi mới theo hướng dạy học tích cực, phát huy phẩm chất, năng lực học sinh theo yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Các trường THPT đã tập trung vào các yếu tố đổi mới thông qua hướng dẫn học sinh tự học trên cơ sở của sách giáo khoa giữ nguyên kiến thức; xây dựng các tập thể học sinh tự quản, đổi mới không gian lớp học để hỗ trợ các hoạt động giáo dục.

Học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong giờ thực hành môn Vật lý. Ảnh Dương Chung

Giáo viên chuyển từ vai trò là người truyền đạt kiến thức sang là người tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ hoạt động học dựa theo sách giáo khoa và sách giáo viên... Để đổi mới phương pháp dạy học, các nhà trường hướng dẫn học sinh lựa chọn phương pháp học tập, coi trọng tự học và biết xây dựng các tài liệu chuyên môn; hướng dẫn học sinh về phương pháp học tập và biết cách tự học, tiếp nhận kiến thức và rèn luyện kỹ năng, tự đánh giá kết quả học tập...

Trường THPT Bình Xuyên luôn chú trọng đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và các hoạt động trong nhà trường theo hướng đơn giản, hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu giáo dục. Thầy Trần Xuân Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường đã đổi mới phương pháp dạy học thông qua các hình thức như: Học ở trường, học trên mạng, học qua di sản, học qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật... Nhà trường đã kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp hiện đại để phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học, đảm bảo cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm thực tế".

Cô Vũ Thị Minh Thúy, giáo viên Trường THPT Bình Xuyên chia sẻ: "Bộ GD&ĐT đang có hướng ra đề thi gắn với cuộc sống thực tiễn, do đó, ngoài kiến thức sách giáo khoa, tôi khuyến khích học sinh tìm hiểu kiến thức qua nhiều kênh thông tin khác nhau, giúp học sinh hiểu được vấn đề thực tiễn và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong tương lai".

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THPT Tam Dương 2 đã chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; thực hiện nghiêm túc ở khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Thầy giáo Dương Văn Bảng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Bên cạnh những kiến thức văn hóa, nhà trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa đạt hiệu quả; tổ chức các hoạt động giao lưu ngoại khóa giữa các lớp học về kiến thức trong học tập và xã hội, góp phần nâng cao kỹ năng sống cho học sinh; rèn luyện tác phong, tư cách đạo đức; tự tin và chủ động trong học tập cũng như trong cuộc sống".

Đổi mới phương pháp dạy và học là việc làm xuyên suốt của ngành GD&ĐT trong quá trình phát triển, các trường THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới; tăng cường các nguồn lực đẩy mạnh giáo dục ngoại khóa, nâng cao chất lượng học ngoại ngữ, tin học; tăng cường huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, đồng thời, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển sự nghiệp GD&ĐT…

MINH THU