Tam Dương đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học

11:08 | 21/08/2017
|

Để thực hiện hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025", 

Để thực hiện hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025", cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các bậc học trên địa bàn và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất sẽ tạo động lực để các trường nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, học sinh giỏi, giáo viên giỏi trong toàn huyện.

Các cháu Trường mầm non Thanh Vân (Tam Dương) trong giờ tập vẽ. Ảnh Dương Chung

Theo số liệu của Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, tại các kỳ thi học sinh giỏi, sân chơi trí tuệ các cấp năm học 2016-2017, huyện Tam Dương đạt kết quả vượt bậc cả về số lượng và chất lượng giải ở cả ba cấp học. Thi học sinh giỏi (HSG) tiểu học tăng 1 Nhất, 6 Nhì, 22 Ba, 80 khuyến khích; thi HSG cấp THCS tăng 6 Nhất, 2 Nhì, 25 Ba, 64 khuyến khích. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, huyện Tam Dương xếp thứ 3/9 huyện, thành, thị.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, chất lượng cơ sở vật chất trường học vẫn còn nhiều bất cập, mới cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em địa phương, nhất là bậc học mầm non. Hiện nay, toàn huyện có 46 trường học ở cả 3 cấp học với tổng số gần 25.600 học sinh, 800 lớp, nhóm lớp và 1 trường mầm non tư thục. Những năm gần đây, số lớp, số học sinh, số học sinh/lớp tăng dần qua các năm học ở cả 3 cấp học. Việc đó đã tạo ra áp lực không nhỏ trong việc tăng cường cơ sở vật chất trường học, nhất là phòng học. Theo khảo sát của Phòng GD&ĐT, toàn huyện hiện thiếu gần 200 phòng học. Cụ thể: Bậc học mầm non, có 16 trường với tổng số 295 nhóm, lớp, nhưng các trường mới có 185 phòng học, trong đó, phòng học kiên cố là 163 phòng, đạt 88,1%; có 11 phòng phục vụ các hoạt động cho học sinh. Bước vào năm học 2017-2018, số phòng học cần có là 295 phòng, do vậy, sẽ thiếu 110 phòng học và 18 phòng phục vụ các hoạt động cho học sinh ở các trường mầm non.

Đối với bậc học tiểu học, toàn huyện hiện có 17 trường với 267 phòng học kiên cố, 82 phòng phục vụ các hoạt động dạy học. Năm học 2017-2018, số phòng học cần có 335 phòng; thiếu 68 phòng kiên cố và thiếu 54 phòng phục vụ các hoạt động dạy học ở hầu hết các trường tiểu học. Ở bậc học THCS, toàn huyện có 13 trường với 174 phòng học kiên cố. Hiện nay, tình trạng quá tải về số lượng học sinh và thiếu phòng học với số lượng lớn nên trên địa bàn huyện có 2 trường phải tổ chức học 2 ca/ngày là Trường THCS Đồng Tĩnh và Trường THCS Hợp Thịnh. Đến năm học tới, nhu cầu số phòng học cần có lên đến 183 phòng, do vậy, 6/13 trường THCS còn thiếu 19 phòng. Cụ thể: THCS Đạo Tú thiếu 1 phòng, THCS Đồng Tĩnh thiếu 7 phòng, THCS Hợp Hòa thiếu 1 phòng, THCS Hợp Thịnh thiếu 8 phòng, THCS Hướng Đạo thiếu 1 phòng, THCS Kim Long thiếu 1 phòng. Bên cạnh tình trạng thiếu phòng học, số lượng trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho các trường mầm non, nhóm trẻ còn thiếu nhiều và chưa phong phú. Ở bậc tiểu học và THCS thiết bị dạy học đã hỏng hóc nhiều, một số thiết bị lạc hậu không phù hợp với chương trình giáo dục mới hiện nay.

Để khắc phục tình trạng thiếu trường, lớp, UBND huyện Tam Dương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành lập quy hoạch mặt bằng chi tiết toàn bộ các trường học trong toàn huyện theo đúng quy chuẩn của Bộ GD&ĐT và HĐND tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch, hàng năm, UBND huyện, các xã, thị trấn và các nhà trường tập trung đầu tư các hạng mục đảm bảo đồng bộ, thống nhất. UBND huyện bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện để cấp hỗ trợ trường xây dựng chuẩn quốc gia; hỗ trợ các trường xây dựng trường trọng điểm và trường chất lượng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi hàng năm. Các địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp giáo dục; chủ động triển khai kế hoạch đấu giá sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách của địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường...

Năm học 2017-2018, toàn huyện có thêm 115 phòng kiên cố được bàn giao đưa vào sử dụng, thiếu 79 phòng học theo yêu cầu. Trong đó, bậc học mầm non có 63 phòng học (có 49 phòng được dùng làm phòng học thuộc các trường mầm non: Duy Phiên, Đồng Tĩnh, Hoa Sen, Vân Hội, Hướng Đạo và Hợp Thịnh), nâng tổng số phòng học lên 234 phòng (phòng kiên cố là 212 phòng). So với chỉ tiêu phát triển giáo dục năm học 2017-2018 ở bậc mầm non còn thiếu 61 phòng học. Ở bậc tiểu học có thêm 52 phòng học kiên cố được bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó, dùng làm phòng học là 30 phòng, nâng tổng số phòng học kiên cố là 297 phòng. So với chỉ tiêu phát triển giáo dục năm học tới toàn huyện còn thiếu 38 phòng học. Đối với bậc THCS, còn thiếu 16 phòng học của 6/13 trường, số lượng phòng học thiếu nhiều thuộc về Trường THCS Hợp Thịnh (thiếu 8 phòng) và Trường THCS Đồng Tĩnh (thiếu 4 phòng), song các địa phương đã có phương án: Xây dựng Trường THCS Hợp Thịnh tại địa điểm mới và dành cơ sở cũ cho Trường mầm non Hợp Thịnh, khắc phục được tình trạng thiếu phòng học cho cả 2 bậc học là mầm non và THCS; Trường THCS Đồng Tĩnh đã có phương án chuyển địa điểm mới, đảm bảo diện tích theo quy hoạch.

Hoàng Nga