Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở trường THPT Trần Phú

05:05 | 30/05/2017
|

Thực hiện dân chủ trong ngành GD&ĐT góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong các hoạt động của nhà trường. Những năm qua, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong đó điển hình như Trường THPT Trần Phú (thành phố Vĩnh Yên).

Thực hiện dân chủ trong ngành GD&ĐT góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong các hoạt động của nhà trường. Những năm qua, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong đó điển hình như Trường THPT Trần Phú (thành phố Vĩnh Yên).

Những năm qua, Trường THPT Trần Phú nhờ phát huy tốt dân chủ trong trường học đã tạo đà cho sự ổn định và phát huy sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước khắc phục khó khăn, chung sức góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường. Ban Giám hiệu xây dựng các văn bản: Quy chế Văn hóa ứng xử cơ quan; quy chế chuyên môn; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ; tiêu chuẩn thi đua của giáo viên, học sinh và nội quy học sinh Trường THPT Trần Phú ... làm cơ sở pháp lý để cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện. Để nâng cao chất lượng dạy - học, nhà trường thực hiện đổi mới quản lý trong chỉ đạo chuyên môn, tổ chức giảng dạy, phân công lao động khoa học, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho cán bộ, giáo viên hoàn thành công việc.

Thầy Đỗ Tiến Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú cho biết: "Nhà trường thường xuyên lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể thông qua họp hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, hội phụ huynh học sinh… có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao. Hàng tuần, tổ chức họp hội ý giữa Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Hàng tháng, họp giao ban Ban Giám hiệu với Bí thư Chi bộ, các tổ trưởng, đại diện BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên để đánh giá việc thực hiện công việc, lắng nghe ý kiến đóng góp, từ đó, định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới; các đồng chí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu".

Nhà trường tập trung xây dựng và nâng cao đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng đội ngũ giáo viên vững về tư tưởng, mạnh về chuyên môn, thực hiện "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Nhà trường thường xuyên cử giáo viên đi học nâng cao trình độ và mạnh dạn giao việc cho lực lượng giáo viên trẻ, tăng cường bồi dưỡng giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, kế cận. Nhờ đó, đội ngũ giáo viên của trường ngày càng vững mạnh, đảm bảo được yêu cầu giảng dạy. Hiện nay, toàn trường có 45/85 cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn, đứng thứ hai trong toàn tỉnh về tỷ lệ cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn.

Thầy Nguyễn Thiệu Hoàng, Tổ trưởng Tổ Vật lý - Công nghệ - Thể dục cho biết: "Đầu năm học, tổ đã triển khai hội nghị tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. 2 lần/tháng, tổ tổ chức sinh hoạt chuyên môn đểgiáo viên thảo luận, trao đổi và bàn các giải pháp thực hiện như: Thảo luận các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng của tổ. Mỗi giáo viên trong tổ đăng ký 2 tiết dạy học đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi nhóm chuyên môn đều đăng ký tiết dạy theo hướng đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học".

Việc sắp xếp đội ngũ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp với năng lực, sở trường của từng giáo viên; hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn có nhiều đổi mới, giảm được những thủ tục hành chính nên những năm qua, Trường THPT Trần Phú đạt nhiều kết quả cao trong dạy và học. Năm học 2016-2017, toàn trường có 1.299 học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt (chiếm 99,4 %); 1.248 học sinh có học lực khá, giỏi (chiếm 95,5%); 208 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 8 giải Nhất, 55 giải Nhì, 63 giải Ba, 82 giải KK. Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học, ở vòng tỉnh, nhà trường có 4 đề tài dự thi đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba; thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet có 30 giải cấp tỉnh, với 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 9 giải Ba,16 giải KK...

Có thể thấy, năm học vừa qua, Trường THPT Trần Phú đã phát huy tốt tính dân chủ trong trường học, nhờ vậy, kỷ cương, nền nếp của nhà trường được thực hiện tốt, ý thức chấp hành của học sinh được nâng cao. Các tổ chuyên môn, đoàn thể luôn nỗ lực cố gắng, làm mới phương thức tổ chức, cách thức hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh và môi trường giáo dục, góp phần trong việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ giáo viên, giáo dục nhân cách, giáo dục lý tưởng sống cho học sinh.

Ngọc Thắng