Tập huấn pháp luật về biển

07:07 | 24/07/2014
|

Ngày 24/07/2014, Sở Tư pháp phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về biển cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tỉnh và trưởng phòng pháp chế các sở-ban-ngành ở tỉnh.

Ngày 24/07/2014, Sở Tư pháp phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về biển cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tỉnh và trưởng phòng pháp chế các sở-ban-ngành ở tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu các nội dung chính về Luật Biển Việt Nam như vùng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; tuần tra, kiểm soát trên biển...Từ đó, giúp các học viên hiểu và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển tới cán bộ và nhân dân; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Diệu Linh