Hiệu quả công tác luân chuyển, điều động cán bộ ở Lập Thạch

10:05 | 20/05/2020
|

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ. Công tác luân chuyển, điều động và bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, phát huy tính sáng tạo, chủ động, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công an xã Triệu Đề (Lập Thạch) tham mưu với Đảng ủy xã ban hành nghị quyết đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ảnh: Gia Mẫn

Những năm qua, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Đề Nguyễn Hồng Lực luôn được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch đánh giá là một trong số những cán bộ chủ chốt ở cơ sở năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Tháng 9/2018, khi đang đảm nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lôi, đồng chí Lực được Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch điều động về đảm nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã Triệu Đề. Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, đồng chí Lực nhanh chóng tìm hiểu đặc điểm của địa phương, cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Triệu Đề hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Triệu Đề nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Để nắm bắt tình hình, ngay khi về công tác tại địa phương, đồng chí Lực đến từng chi bộ trực thuộc dự họp, vừa để gặp gỡ các đảng viên trong Đảng bộ, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó, cùng với Đảng ủy đề ra các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lực chỉ đạo ban hành nhiều nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, là cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương, song đồng chí Lực đã cùng tập thể cấp ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Triệu Đề, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giành được hơn 98% số phiếu bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Triệu Đề.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, đề án của trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ theo từng giai đoạn, theo từng năm.

Việc luân chuyển, điều động để rèn luyện, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ đồng thời khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Từ năm 2018 đến nay, huyện Lập Thạch có 7 cán bộ lãnh đạo quản lý cấp ủy được điều động giữa các xã, thị trấn với nhau; luân chuyển 6 cán bộ từ huyện về xã. Các cán bộ luân chuyển, điều động đều có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt ở cơ sở từ Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn...

Qua một thời gian thực hiện nhiệm vụ luân chuyển, điều động, đa số cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.

Trong đó, đã đề ra các giải pháp triển sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ - thương mại; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân...

Những cán bộ được luân chuyển, điều động không phải là người địa phương đã thể hiện được năng lực công tác và nhận được sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Điều đó thể hiện trong việc cán bộ lãnh đạo chủ chốt được luân chuyển, điều động đã cùng Đảng bộ tổ chức thành công đại hội đại biểu các xã, thị trấn, khi số phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền đều đạt tỷ lệ gần 100%.

Thời gian tới, Huyện ủy Lập Thạch tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, điều động để đào tạo, rèn luyện cán bộ. Việc luân chuyển được tiến hành từng bước, thận trọng. Trong đó, địa phương chú trọng công tác luân chuyển cán bộ từ huyện về xã, địa phương này với địa phương khác và luân chuyển ngành này sang ngành khác. Phấn đấu 100% lãnh đạo cấp ủy các xã, thị trấn không phải là người địa phương.

Huyện tiếp tục tuyên truyền về hiệu quả của công tác luân chuyển, điều động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, làm cho các bộ, đảng viên thông suốt về tư tưởng, thống nhất về nhận thức, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàn thiện các chính sách đối với cán bộ luân chuyển, điều động nhằm động viên và giúp cán bộ khắc phục một phần khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ ở nơi công tác mới. Đề ra phương pháp đánh giá cán bộ luân chuyển, điều động theo hướng sát với tình hình thực tế; góp phần đưa công tác luân chuyển, điều động cán bộ đạt hiệu quả cao…

Kim Hiền