Đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

10:05 | 19/05/2020
|

Xác định Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư được xây dựng, hoàn thiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác nghiệp vụ của lực lượng công an, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư và tạo thuận lợi cho các giao dịch hành chính của cơ quan, tổ chức và cá nhân, thời gian qua, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác này.

Xác định Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư được xây dựng, hoàn thiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác nghiệp vụ của lực lượng công an, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư và tạo thuận lợi cho các giao dịch hành chính của cơ quan, tổ chức và cá nhân, thời gian qua, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác này.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, phúc tra phiếu thu thập thông tin dân cư.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện Dự án CSDLQG về dân cư, UBND tỉnh thành lập BCĐ, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020” giao Công an tỉnh làm đầu mối.

Là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của việc xây dựng Dự án CSDLQG về dân cư.

Xác định công tác thu thập thông tin về dân cư là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cả hệ thống CSDLQG về dân cư, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn về quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong CSDLQG về dân cư cho các thành viên BCĐ và tiểu ban tại cơ sở.

Công an các huyện, thành phố tham mưu tới BCĐ địa phương chọn 1 xã, thị trấn, phường, tổ dân phố, thôn để làm điểm triển khai thu thập thông tin dân cư; sau đó rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt.

Với sự phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân, công tác thu thập thông tin của công dân đã đạt kết quả cao. Hiện, tổng số nhân khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh là gần 1,3 triệu nhân khẩu; đã tiến hành thu thập thông tin được hơn 1,2 triệu nhân khẩu.

Số nhân khẩu chưa thu thập được thông tin do vắng mặt không ở địa phương; một số địa bàn, các nhân khẩu trước ở trong các khu tập thể, hiện cơ quan giải thể không tìm được và xác định được nơi cư trú; người già không xác định được đầy đủ thông tin.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh đã phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tiến hành quét được 1.228.476 phiếu thu thập thông tin dân cư để phục vụ nhập vào hệ thống quản lý CSDLQG, đạt 99% dân số toàn tỉnh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, công an các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thu thập; nắm tình hình địa bàn kê khai thông tin dân cư đối với số nhân khẩu vắng mặt tại địa phương, chưa được thu thập, số nhân khẩu chuyển từ tỉnh khác đến đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh, số nhân khẩu mới sinh.

Công an tỉnh hướng dẫn các đơn vị cơ sở kê khai phiếu điều chỉnh thông tin dân cư đối với các trường hợp đã được thu thập, nay có sự thay đổi, điều chỉnh; kịp thời khắc phục các phiếu đã thu thập nhưng bị lỗi, thiếu thông tin.

Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc thu thập thông tin cập nhật vào CSDLQG về dân cư đối với sĩ quan, quân nhân viên chức đang phục vụ trong quân đội và các cán bộ, chiến sĩ công an ở tập trung trong các doanh trại, nhà ở tập thể của đơn vị.

Đội trưởng Đội Hộ khẩu CCCD của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) Lê Quỳnh Lâm cho biết: Nhằm đảm bảo tính chính xác thông tin cá nhân trong phiếu đã thu thập dân cư, trước khi nhập vào hệ thống quản lý CSDLQG về dân cư, Công an tỉnh thành lập các tổ kiểm tra, phúc tra việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân và trách nhiệm của lực lượng công an các cấp trong việc tổ chức thực hiện.

Theo cách đó, mỗi huyện, thành phố, tổ công tác chọn 2 đơn vị, mỗi đơn vị sẽ rút ngẫu nhiên 5 phiếu, sau đó xuống hộ gia đình để đối chiếu trực tiếp các thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ đăng ký thường trú và tàng thư hộ khẩu với phiếu đã được thu thập thông tin.

Qua kiểm tra, chúng tôi đánh giá việc thu thập thông tin dân cư được thực hiện toàn diện và chất lượng rất tốt, tỷ lệ sai lệch rất ít. Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng viễn thông khảo sát hơn 140 đầu mối để chuẩn bị lắp đặt trang bị máy móc, sẵn sàng triển khai dự án CSDLQG về dân cư theo lộ trình.

Để đảm bảo đúng tiến độ của Dự án CSDLQG về dân cư, ngoài các biện pháp của lực lượng công an, công dân cần nâng cao ý thức thực hiện nghiêm việc kê khai thông tin dân cư tại địa phương nơi công dân sinh sống.

Bài, ảnh: Lê Thảo