Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

03:05 | 13/05/2020
|

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, UBND tỉnh mới ban hành Văn bản số 3444/UBND-CN1 về việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đến trường.


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, UBND tỉnh mới ban hành Văn bản số 3444/UBND-CN1 về việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đến trường.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước chỉ đạo Sở GD&ĐT tiếp tục đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong các nhà trường là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các cơ sở giáo dục; yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục và bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh, giám sát việc sử dụng phương tiện của học sinh khi đến trường để cùng gia đình chấn chỉnh nếu học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Sở GD&ĐT hối hợp với các cơ quan chức năng (Công an tỉnh, Sở GTVT...) nghiên cứu đề xuất áp dụng chế tài để xử lý vi phạm, xử lý trách nhiệm đối với phụ huynh học sinh giao phương tiện cho con sử dụng điều khiển tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT đối với học sinh. Sở GTVT, UBND các huyện, thành phố, Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Dương Minh