Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng niềm tin của nhân dân

02:05 | 13/05/2020
|

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở thànhphố Phúc Yên. Qua đó, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở thànhphố Phúc Yên. Qua đó, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Công an phường Xuân Hòa (thành phố Phúc Yên) giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn. Ảnh: Kim Ly

Xác định cần thực hiện một số nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên tập trung chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên vì dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết.

Thành ủy đã triển khai thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố theo Đề án số 01 của Tỉnh ủy. Cùng với đó, thường xuyên chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý đất đai, xây dựng, ngân sách; giải quyết đơn khiếu nại tố cáo... gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã trực tiếp xuống từng hộ dân khi có vụ việc phức tạp xảy ra; tổ chức tiếp dân giải quyết nhiều vụ việc; từng nội dung được chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hoặc xã, phường giải quyết đúng thẩm quyền và dứt điểm.

Qua đó từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; khắc phục tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố yêu cầu chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và chấp hành đúng các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại trên địa bàn được tiếp nhận và xử lý dứt điểm, không để phát sinh phức tạp, tạo niềm tin đối với nhân dân.

Năm 2019, thành phố đã tiếp 340 lượt công dân; trong đó Bí thư Thành ủy 6 lần trực tiếp tham gia tiếp 33 công dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp tiếp 22 lần với tổng số 321 lượt người.

Quý I, năm 2020, thành phố đã tiếp 107 lượt với 115 người. UBND thành phố đã xem xét, giải quyết xong 4/20 đơn kiến nghị, đề nghị; còn lại 16 đơn thuộc thẩm quyền (gồm cả 8 vụ việc phức tạp, kéo dài tỉnh đang theo dõi), Chủ tịch UBND thành phố đã giao cho các phòng, ban chuyên môn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong số các vụ việc của thành phố có Dự án khu đất dịch vụ tại khu đô thị Hùng Vương – Tiền Châu từ năm 2004 đến nay vẫn chưa GPMB do nhiều người dân không hiểu, cố tình đòi giá đền bù cao không đúng với quy định, có nhiều đơn thư kéo dài.

Đại diện lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn UBND thành phố đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, giải thích với nhiều hộ dân trong suốt quá trình triển khai; đến nay hầu hết các hộ đã tự nguyện thu dọn toàn bộ tài sản, cây cối trả lại mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nhờ chú trọng và thực hiện các nhiệm vụ đúng chức năng, thẩm quyền; phát huy tính sáng tạo, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên từ lãnh đạo chủ chốt tới các vị trí trưởng, phó phòng, ban, khối đoàn thể, cán bộ chuyên môn… đã góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo Bác; tạo được niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Phúc Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Thủy