Chính quy hóa lực lượng công an xã

11:03 | 26/03/2020
|

Theo dự kiến, từ nay đến cuối tháng 5/2020, Công an tỉnh sẽ bố trí 100% cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn. Để việc triển khai đạt yêu cầu, hiệu quả, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, tháo gỡ những khó khăn nhằm chính quy hóa lực lượng công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở trong tình hình mới.

Theo dự kiến, từ nay đến cuối tháng 5/2020, Công an tỉnh sẽ bố trí 100% cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn. Để việc triển khai đạt yêu cầu, hiệu quả, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, tháo gỡ những khó khăn nhằm chính quy hóa lực lượng công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở trong tình hình mới.

Lực lượng công an xã Hợp Thịnh (Tam Dương) tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Thực hiện chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, năm 2019, Công an tỉnh đã xây dựng Đề án "Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã". Đơn vị đã khảo sát thực tế từng địa bàn, đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể, địa bàn nào phức tạp, thiếu trưởng công an xã thì phải bố trí ngay.

Năm 2019, Ban Giám đốc Công an tỉnh phân công hàng chục cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an cơ sở tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn. Sau một thời gian hoạt động cho thấy, lực lượng công an chính quy về cơ sở đã thực hiện tốt công tác chuyên môn của mình, nhận được sự đồng thuận của Đảng uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Lực lượng công an chính quy bố trí về cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyềncác giải pháp đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở; phối hợp tham gia giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương tiếp tục đưa lực lượng công an chính quy về 37 xã, thị trấn thiếu trưởng công an. Công an tỉnh đang hoàn thiện quy trình công tác cán bộ để nhanh chóng đưa lực lượng công an chính quy về cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn (Yên Lạc) Hoàng Văn Hiệp cho biết: Xã Đồng Văn dịp này sẽ được tỉnh, ngành Công an bố trí công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn rất phấn khởi. Là địa phương có nhiều hộ kinh doanh, buôn bán, nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, do năng lực còn hạn chế, lực lượng công an xã bán chuyên trách hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. Hy vọng, lực lượng công an chính quy sẽ tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã có các giải pháp đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương".

Thượng tá Trần Văn Việt, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh nhấn mạnh: Qua khảo sát, đánh giá của Công an tỉnh cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời như:

Trải qua một thời gian sử dụng, trụ sở làm việc, trang thiết bị và các công cụ hỗ trợ đã xuống cấp, hỏng hóc, không đáp ứng được yêu cầu công tác; do chi bộ đảng khối cơ quan cấp xã đã giải thể nên khi bố trí lực lượng công an chính quy về cơ sở, các cán bộ không biết sinh hoạt Đảng tại chi bộ nào cho thuận lợi nhằm phục vụ nhiệm vụ công tác nên rất cần thành lập một chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ xã để tham mưu cấp ủy các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương...

Thời gian tới, để 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có lực lượng công an chính quy, bên cạnh việc chú trọng lựa chọn cán bộ có trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm thực tiễn để bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo tinh thần Nghị quyết số 22/NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí, xây dựng trụ sở làm việc, nâng cấp, sửa chữa nơi ăn ở, phục vụ nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; mua sắm công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho lực lượng công an chính quy.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tham mưu cấp uỷ, chính quyền bố trí, sắp xếp công việc phù hợp đối với trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và chính sách, chế độ đối với công an viên (lực lượng bán chuyên trách)…

Bài, ảnh: Kim Hiền