Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

03:10 | 31/10/2019
|

Ngày 31/10/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) của UBND thành phố Phúc Yên đã kiểm tra công tác PCCC tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.


Ngày 31/10/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) của UBND thành phố Phúc Yên đã kiểm tra công tác PCCC tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.

Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác PCCC của UBND thành phố Phúc Yên kiểm tra công tác PCCC tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

Đoàn đã kiểm tra hồ sơ quản lý về công tác PCCC, trách nhiệm PCCC của người đứng đầu bệnh viện; kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở; kiểm tra về việc tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, tình trạng khả năng hoạt động của hệ thống thiết bị PCCC đã được trang bị tại bệnh viện.

Sau buổi kiểm tra, đoàn đánh giá cao về công tác PCCC của bệnh viện như: Có đầy đủ hồ sơ theo dõi, quản lý, phương án về công tác PCCC của cơ sở; có đội PCCC cơ sở, phương tiện PCCC; có hệ thống điện, hệ thống chống sét tiếp địa; hệ thống giao thông bên trong và bên ngoài cơ sở đều đảm bảo đúng kích thước, thông thoáng, thuận tiện cho hoạt động của xe chữa cháy và các loại phương tiện khác di chuyển...

Tuy nhiên, công tác PCCC của bệnh viện còn một số tồn tại như: Hệ thống báo cháy tại dãy nhà 7 tầng, 2 tầng hiện đang báo lỗi; một số đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn không còn hoạt động…

Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác PCCC của UBND thành phố Phúc Yên đề nghị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên thường xuyên phải bổ sung, cập nhật hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH của cơ sở theo đúng quy định; tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy định về PCCC, hướng dẫn thao tác vận hành các trang thiết bị PCCC tới cán bộ công nhân viên và đội PCCC cơ sở; tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống PCCC đã lắp đặt và trang bị tại cơ sở, đưa hệ thống báo cháy tự động tại các dãy nhà vào chế độ thường trực; thay thế các đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn hiện không hoạt động... đảm bảo mọi hoạt động của bệnh viện an toàn, hiệu quả.

Tin, ảnh Minh Hường