Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

02:10 | 31/10/2019
|

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ là thời kỳ cao điểm các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.


Theo dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ là thời kỳ cao điểm các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK- VLN- CCHT và pháo, góp phần đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị và Tết Nguyên đán Canh Tý, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK- VLN- CCHT và pháo.

Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VK- VLN- CCHT và pháo trong nhân dân, tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, số người làm ăn, buôn bán đường biên, số đối tượng trước đây đã bị xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến pháo, VK- VLN- CCHT.

Công an tỉnh tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về quản lý, sử dụng VK- VLN- CCHT và pháo; chỉ đạo lực lượng của đơn vị tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến V - VLN- CCHT và pháo; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình hình, bám sát địa bàn, nhất là ở khu vực các chợ, trung tâm thương mại, trên các phương tiện giao thông…

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về VK-VL- CCHT và pháo tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách.

Ngọc Mai