Bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã

10:10 | 28/10/2019
|

Thực hiện Thông tư số 09 của Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. 

Thực hiện Thông tư số 09 của Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Xét thấy việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân (CAND) đảm nhiệm các chức danh Công an xã là cần thiết để củng cố lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt đề án, giao Công an tỉnh triển khai theo lộ trình cụ thể, đảm bảo việc thực hiện được tập trung, hiệu quả.

Công an xã Thái Hòa (Lập Thạch) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Qua tổng kết Luật Công an nhân dân năm 2014 cho thấy, mô hình tổ chức Công an xã hiện nay có những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT.

Đáng chú ý, trong khi hầu hết chức năng, nhiệm vụ được giao của Công an xã là chuyên trách như lực lượng Công an chính quy, nhưng Công an xã lại chỉ được xác định là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, dẫn đến mâu thuẫn giữa trách nhiệm với chức năng, nhiệm vụ của Công an xã và cả chính sách đãi ngộ với lực lượng này. Vì vậy, nhiều năm qua đã không thu hút được những người trẻ, có năng lực và trình độ vào lực lượng Công an xã.

Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 490 đồng chí Công an xã xin nghỉ việc. Hiện toàn tỉnh có 1.583 đồng chí Công an xã, thiếu 123 đồng chí so với quy định. Việc triển khai thực hiện đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT từ cơ sở, tăng sức chiến đấu của lực lượng Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, quản lý của Công an cấp trên.

Việc triển khai đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh có thuận lợi là nguồn cán bộ tại chỗ của Công an tỉnh cơ bản đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng. Theo đó, sẽ giảm được 303 công chức cấp xã là các đồng chí Trưởng, Phó Công an xã lực lượng bán chuyên trách, góp phần thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền.

Để đảm bảo thống nhất việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Công an tỉnh xây dựng đề án triển khai theo mô hình Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và một số Công an viên là Công an chính quy, các Công an viên còn lại là lực lượng bán chuyên trách. Những trường hợp đặc biệt khác do Giám đốc Công an tỉnh quyết định.

Cán bộ để triển khai đề án là từ nguồn cán bộ tại chỗ của Công an tỉnh và học viên tốt nghiệp các trường đại học, trung cấp CAND được điều động về Công an tỉnh, đảm bảo nguyên tắc việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã không làm tăng biên chế của lực lượng Công an.

Về tiêu chuẩn bố trí cán bộ thực hiện theo Thông tư số 09 của Bộ Công an, không điều động cán bộ chưa hết thời hạn kỷ luật, đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc cán bộ có ý thức tổ chức kỷ luật kém để đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đối với Trưởng Công an xã phải đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh Đội trưởng, Trưởng Công an phường và tương đương theo quy định tại Thông tư số 18 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Trường hợp do yêu cầu công tác thực tiễn, do tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn đòi hỏi cần thiết phải có Trưởng Công an xã thông thạo tiếng dân tộc, có kinh nghiệm công tác thực tiễn, am hiểu địa bàn và phong tục tập quán của nhân dân trên địa bàn xã, trong khi đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn theo quy định chưa đáp ứng được yêu cầu này thì có thể lựa chọn sĩ quan để điều động đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã nhưng những người này phải là đảng viên, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; tốt nghiệp trung cấp An ninh hoặc trung cấp Cảnh sát trở lên; có cấp bậc hàm từ Thượng úy trở lên; có năng lực tham mưu, tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích, tổng hợp, nắm bắt tình hình và giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; có khả năng làm công tác dân vận.

Đối với Phó Trưởng Công an xã cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh Phó Đội trưởng, Phó Trưởng Công an phường và tương đương theo quy định. Trường hợp do yêu cầu công tác thực tiễn hoặc khó khăn về nguồn cán bộ để điều động thì có thể điều động sĩ quan CAND chưa đủ tiêu chuẩn quy định đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã nhưng cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định.

Sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã được xác định có chức vụ tương đương chức vụ Trưởng Công an phường; đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã được xác định có chức vụ tương đương chức vụ Phó Trưởng Công an phường.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình ANTT tại địa phương, năm 2019, Công an tỉnh đã lựa chọn 10 xã, thị trấn (ngoài 3 xã đã thực hiện) có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự hoặc khó khăn trong việc bố trí Trưởng Công an xã để thực hiện lộ trình điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Sau đó sẽ đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm trước khi triển khai mở rộng.

Dự kiến, trong quý I năm 2020 sẽ bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 24 đơn vị đang thiếu Trưởng Công an xã. Cuối năm 2020, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở khoảng 38 đơn vị là các địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế phát triển, tập trung nhiều doanh nghiệp; địa bàn có dấu hiệu phức tạp về an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Sau đó, tiếp tục bố trí Công an chính quy ở các xã còn lại. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 100% Công an xã trên địa bàn tỉnh.

Đối với các đồng chí Trưởng Công an xã bán chuyên trách, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ lên phương án bố trí công tác, giải quyết chế độ chính sách cụ thể cho từng trường hợp. Đối với các đồng chí Phó Công an xã, nếu không có nguyện vọng tiếp tục tham gia công tác sẽ được giải quyết chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Nếu có nguyện vọng tiếp tục tham gia công tác sẽ báo cáo UBND các cấp bố trí công tác theo hướng: Các đồng chí ở các thị trấn sẽ thành lập các Ban bảo vệ dân phố; các đồng chí ở các xã nếu đang kiêm nhiệm các chức danh khác thì bố trí công tác theo chức danh kiêm nhiệm; nếu không có chức danh kiêm nhiệm sẽ đề nghị UBND huyện, xã tạo điều kiện bố trí công tác khác cho phù hợp hoặc bố trí làm công an viên. Đối với Công an viên, Công an viên thường trực, Công an tỉnh đề xuất giữ nguyên như hiện tại để tiếp tục tham gia công tác bảo vệ ANTT.

Cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ sinh hoạt quy định tại Pháp lệnh Công an xã, Thông tư số 09 của Bộ Công an. Công an xã phải bố trí cán bộ trực 24/24h để tiếp nhận mọi tố giác, tin báo về tội phạm theo Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Pháp lệnh Công an xã.

Minh Ánh

(Công an tỉnh)