Vĩnh Tường sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ quy mô lớn

09:10 | 25/10/2019
|

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên 2 cấp huyện Vĩnh Tường gắn với diễn tập chỉ huy - cơ quan (CH-CQ) 1 bên 1 cấp của Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến 30/10/2019. Đến thời điểm này, với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Vĩnh Tường đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập có quy mô lớn với tính chất đặc biệt.


Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên 2 cấp huyện Vĩnh Tường gắn với diễn tập chỉ huy - cơ quan (CH-CQ) 1 bên 1 cấp của Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến 30/10/2019. Đến thời điểm này, với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Vĩnh Tường đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập có quy mô lớn với tính chất đặc biệt.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện chuẩn bị sa bàn, sở chỉ huy giả định phục vụ diễn tập KVPT huyện

Năm 2019, Vĩnh Tường nhận nhiệm vụ là đơn vị làm điểm của Quân khu 2 thực hiện diễn tập KVPT tổ chức hiệp đồng giữa bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực trong KVPT có bắn chiến đấu 1 tiểu đoàn bộ binh, 1 đại đội tăng, 1 đại đội pháo phòng không.

Là cơ quan tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về công tác diễn tập, Ban CHQS huyện xác định đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mang tính toàn diện, thể hiện khả năng thực hành tác chiến phối hợp hiệp đồng giữa bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực. Đây là vấn đề quan trọng trong phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân mà Đảng ta đã xác định và đó cũng là truyền thống, nét đặc sắc tạo nên sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Thường trực Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập đến tất cả các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và xã Vĩnh Sơn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và một số ban, ngành liên quan tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của các cấp đến 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2019; tham mưu ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo (BCĐ), cơ quan BCĐ diễn tập huyện để lãnh đạo, điều hành công tác chuẩn bị diễn tập.

Đồng chí Đỗ Việt Phong, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Tường cho biết: Nội dung diễn tập KVPT huyện năm 2019 được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

Trong tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ có tổ chức phối hợp hiệp đồng giữa bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực là LLVT Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, quy mô bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay. Đây là nội dung lần đầu tiên triển khai diễn tập làm thí điểm của Quân khu 2 với tính chất và quy mô lớn hơn, đòi hỏi yêu cầu cao và khối lượng công việc trong công tác chuẩn bị cũng nhiều hơn.

Ban CHQS huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập như: Họp phân công nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện văn kiện, kế hoạch; hướng dẫn soạn thảo đề cương, thứ tự, nội dung hành động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; xây dựng sở chỉ huy giả định và chuẩn bị các điều kiện về vũ khí, trang bị phục vụ luyện tập, diễn tập… Đồng thời, quán triệt nghiêm túc và sâu sắc vấn đề chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn tuyệt đối trong luyện tập, chuẩn bị cho diễn tập.

Đến nay, theo báo cáo của BCĐ diễn tập huyện, các nội dung triển khai chuẩn bị diễn tập đã đảm bảo thời gian, yêu cầu đặt ra. Hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và văn kiện luyện tập cơ bản đã xong; việc bố trí thao trường luyện tập và diễn tập thực binh, sở chỉ huy giả định, vật chất đảm bảo cho diễn tập đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Sau nhiều ngày luyện tập, đến ngày 23 và 24/10, các nội dung diễn tập đã được luyện tập tổng hợp kỹ dưới sự hướng dẫn của BCĐ diễn tập tỉnh và chuẩn bị sẵn sàng diễn tập chính thức ngày 28 đến 30/10.

Thông qua luyện tập tổng hợp đã giúp BCĐ diễn tập huyện rút kinh nghiệm sát với thực tế, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến của các cơ quan, đơn vị; đồng thời cũng chuẩn bị tốt hơn các phương án về lực lượng, phương tiện để sẵn sàng xử lý các tình huống về an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của huyện năm 2019, là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, phòng, ban, đoàn thể trước các trạng thái về quốc phòng, qua đó đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện khi có tình huống xảy ra.

Cuộc diễn tập cũng là dịp để điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến sát với các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, Vĩnh Tường đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập KVPT, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Bài, ảnh Bình Duyên