Gần dân, sát cơ sở

10:10 | 10/10/2019
|

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Người “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Khối dân vận của tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Người “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Khối dân vận của tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

LLVT tỉnh cùng nhân dân xã Minh Quang, Tam Đảo dọn dẹp đường giao thông, xây dựng nông thôn mới

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT, cán bộ, hội viên các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

Tham mưu với Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều hành phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo.

Trên cơ sở thực hiện chương trình, LLVT tỉnh tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của Quân đội và địa phương.

Trong đó, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động thông qua các tổ, đội công tác liên ngành, chuyên ngành; ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, huyện; tổ chức các tổ, đội tuyên truyền lưu động xung kích.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nắm tình hình cơ sở, chủ động giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra.

5 năm qua, đã thành lập và cử hơn 100 lượt tổ, đội công tác chuyên ngành, liên ngành với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, DQTV cùng với cán bộ, hội viên các tổ chức đoàn thể - xã hội tham gia, vận động nhân dân tại 79 xã, phường, thị trấn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thông qua vận động, nhiều người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cho DQTV tham gia huấn luyện kết hợp 1 ngày để làm công tác dân vận tại cơ sở. Trong 2 năm qua, toàn tỉnh có gần 600 lượt xã, phường, thị trấn được tổ chức dân vận với hơn 71 nghìn lượt đồng chí tham gia; thu gom được gần 600m3 rác thải, khơi thông trên 430 km cống rãnh, nạo vét gần 400 km kênh mương; tu sửa, làm mới gần 200km đường giao thông nông thôn; tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ các nguồn quỹ được gần 600 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn đối tượng chính sách trong các ngày lễ, Tết với số tiền gần chục tỷ đồng.

Với vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, LLVT tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng, diễn tập chiến đấu trị an trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS huyện, thành phố tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, DQTV và hàng trăm lượt phương tiện kỹ thuật tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tham gia đắp đập, bảo vệ an toàn đập, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Có thể nói, công tác phối hợp giữa LLVT tỉnh và các cơ quan Khối dân vận mang lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin giữa nhân dân với Đảng, xây dựng các tổ chức chính trị trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Bài, ảnh Bình Duyên