Đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

08:08 | 29/08/2019
|

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP). Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng LLVT địa phương ngày càng vững mạnh.


Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP). Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng LLVT địa phương ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Phúc Thắng kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện dân quân. Ảnh: Trường Khanh

3 năm gần đây, Phúc Yên luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách đều đạt và vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt trên 75 triệu đồng; số hộ nghèo giảm còn 1,63%... Hiện nay, Phúc Yên đã trở thành địa chỉ hấp dẫn, thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới như: Toyota, Honda; các tập đoàn kinh tế trong nước như Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo... Tháng 10 năm 2018, thị xã Phúc Yên chính thức được công nhận là thành phố thuộc tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới về thực hiện nhiệm vụ QSQP trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Văn Quân, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Phúc Yên chia sẻ: Nhiệm vụ QSQP mang tính đặc thù nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi địa phương nhất là yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ QSQP, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ở mỗi giai đoạn, Ban CHQS thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, từ đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ QSQP. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố.

Hàng năm, Ban CHQS thành phố tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế, quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục, bồi dưỡng cho các đối tượng theo phân cấp. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cấp ủy, chính quyền thành phố chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng theo hướng cập nhật thực tiễn, sát với tình hình nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở mỗi địa phương, đơn vị.

Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, đảng viên LLVT tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế; cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Công tác huấn luyện được đổi mới, sáng tạo, đảm bảo sát yêu cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch với quân số tham gia huấn luyện đạt 99,7%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 80,7% đạt khá giỏi.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo tốt các khâu, các bước trong quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác chính sách, hậu phương quân đội, "Đền ơn đáp nghĩa", dân vận được quan tâm thực hiện, giúp đỡ nhân dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong xây dựng lực lượng, thực hiện phương châm “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Ban CHQS thành phố tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Lực lượng dân quân tự vệ xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý. Lực lượng dự bị động viên sắp xếp đúng biên chế chuyên nghiệp quân sự, đảm bảo huy động cao khi có yêu cầu. Lực lượng khung cán bộ duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bám sát và nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống xảy ra.

Bình Duyên