Hiệu quả mô hình “Khu công nghiệp Bá Thiện II an toàn về an ninh, trật tự”

09:08 | 23/08/2019
|

Qua gần hai năm triển khai thực hiện mô hình “Khu công nghiệp Bá Thiện II (Bình Xuyên) an toàn về an ninh trật tự”, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu công nghiệp và địa bàn các xã giáp ranh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.


Qua gần hai năm triển khai thực hiện mô hình “Khu công nghiệp Bá Thiện II (Bình Xuyên) an toàn về an ninh trật tự”, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu công nghiệp và địa bàn các xã giáp ranh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thực tế cho thấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) những năm qua ở các khu công nghiệp tồn tại không ít những bất cập như: Một số lãnh đạo doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở doanh nghiệp; còn có quan điểm cho rằng, công tác đảm bảo ANTT là của riêng lực lượng Công an. Ở một số doanh nghiệp, khi xảy ra các vụ việc liên quan ANTT đã không báo cáo cơ quan chức năng mà tự giải quyết, đến khi không giải quyết được mới báo cơ quan công an, gây khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc. Đặc biệt, một số lãnh đạo doanh nghiệp chỉ chú trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chưa thực sự quan tâm đến tư tưởng, nguyện vọng của người lao động, việc chi trả chế độ, chính sách phụ cấp cho người lao động thực hiện ở mức tối thiểu…

Trong khi đó, người lao động thường coi việc đình công, lãn công là biện pháp duy nhất để đòi hỏi quyền lợi khi doanh nghiệp thực hiện không đầy đủ việc chi trả các chế độ chính sách. Đó là những nguyên nhân dẫn tới các vụ đình công, lãn công trái pháp luật gây phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, người lao động tại một số doanh nghiệp còn hạn chế, một số doanh nghiệp chưa tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo ANTT như phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, năm 2017, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tham mưu, hướng dẫn Công ty TNHH Vina-CPK là đơn vị chủ đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện II chủ trì, phối hợp các doanh nghiệp triển khai mô hình “Khu công nghiệp Bá Thiện II an toàn về ANTT”.

Trên cơ sở nhìn thẳng vào những tồn tại nêu trên, Công ty TNHH Vina-CPK đã tổ chức họp với đại diện các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để quán triệt trách nhiệm, nhiệm vụ của doanh nghiệp trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các biện pháp tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.

Ban Chỉ đạo mô hình đã cụ thể hóa các chương trình hoạt động trong quy ước chung của khu công nghiệp, đôn đốc lãnh đạo các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, thành lập bộ phận an ninh nội bộ, bổ sung chốt gác bảo vệ, lắp đặt camera an ninh; quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ công ty trong sạch, vững mạnh, trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác đảm bảo ANTT cho lực lượng này để đáp ứng vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo mô hình phối hợp các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động ở các doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức cảnh giác, giữ gìn tài sản của công ty và cá nhân; phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; tập huấn công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy cho lãnh đạo, cán bộ công nhân trong khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo cũng lưu ý lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm đúng mức đến công tác tuyển dụng lao động phải có đánh giá và chọn lọc, tránh tuyển dụng ồ ạt, tuyển dụng những đối tượng và phần tử xấu để phòng ngừa tội phạm; đồng thời, chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là công nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên, người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp,ảnh hưởng đến ANTT.

Qua gần hai năm triển khai thực hiện mô hình “Khu công nghiệp Bá Thiện II an toàn về ANTT”, tình hình ANTT tại khu công nghiệp và địa bàn các xã giáp ranh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; từ đó,hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc đồng lòng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT. Nhận thức pháp luật, ý thức cảnh giác của cán bộ, công nhân viên, người lao động cũng được nâng cao. Hai năm qua, trong khu công nghiệp không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; số vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật giảm; đã giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, đình công, lãn công trái pháp luật.

Đình Đức

(Công an tỉnh)