Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

09:12 | 06/12/2018
|

Trong những năm qua, Công an tỉnh đặc biệt chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, từ đó, đã làm chuyển biến đáng kể nhận thức của lãnh đạo các đơn vị về công tác đảm bảo ANTT.

Trong những năm qua, Công an tỉnh đặc biệt chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, từ đó, đã làm chuyển biến đáng kể nhận thức của lãnh đạo các đơn vị về công tác đảm bảo ANTT. Phần lớn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã xác định được tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó, bám sát vào tình hình thực tế để triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Lực lượng công an các cấp đã tham mưu thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người lao động để kịp thời phát hiện, có biện pháp phối hợp giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, vướng mắc bằng hình thức đối thoại ngay tại cơ sở, nhằm chủ động phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng các trang mạng xã hội để bôi nhọ, kích động, vu cáo, xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân tham gia bảo vệ an ninh chính trị, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng; khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của Đảng và Nhà nước.

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường gắn việc thực hiện công tác chuyên môn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của địa phương nơi đơn vị cư trú bằng những hình thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Bên cạnh đó, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể hướng dẫn cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên phương pháp phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các biện pháp canh gác, tuần tra vũ trang, bảo vệ an toàn trụ sở, nhà xưởng, phòng chống cháy nổ...

Từ năm 2012 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành như Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Nông dân tỉnh... mở 31 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 6.100 lượt người tham gia; vận động 160 cơ quan với gần 7.000 cán bộ, công nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ANTT, đảm bảo TTATGT...

Công tác xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo. Lực lượng bảo vệ toàn tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND với mục tiêu Ba giỏi” trong công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Hàng năm, Công an tỉnh đều phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ nhằm giúp các học viên nắm bắt được kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ, về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, nghiệp vụ tuần tra canh gác, giải quyết ban đầu các vụ việc xảy ra và công tác bảo vệ hiện trường của lực lượng bảo vệ khi có vụ việc xảy ra trong cơ quan, doanh nghiệp.

Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch chuyên đề về công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 170 địa bàn xây dựng mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có 17 địa bàn thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, điển hình như mô hình: “Cụm liên kết đảm bảo ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh” giữa Siêu thị BigC Vĩnh Phúc với Công an phường Khai Quang và Công an xã Quất Lưu; “Cụm liên kết đảm bảo ANTT” giữa Đảng ủy Khối các cơ quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc; “Bệnh viện đảm bảo ANTT” tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; “Lái xe an toàn” tại Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc…

Ngoài ra, Công an tỉnh còn phối hợp với Tỉnh Đoàn duy trì hoạt động mô hình “Cổng trường trật tự ATGT” ở các trường học. Thông qua hoạt động của các mô hình đã nâng cao ý thức tự quản, tự phòng của cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên trong việc chủ động ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn dân cư, ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nhiều cá nhân đã có hành động dũng cảm bắt giữ tội phạm, tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tuần tra canh gác, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú…góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Anh Nga

(Công an tỉnh)