Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch 2019

08:12 | 06/12/2018
|

Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch 2019, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành về ATTP.


Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch 2019, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành về ATTP.

Theo Kế hoạch, đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra để đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trong đó, tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết Dương lịch 2019 như: Bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, các sản phẩm từ thịt, rau, quả...

Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; hồ sơ tự công bố sản phẩm, hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm; nhãn sản phẩm thực phẩm; hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm; điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người; lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm...

Thông qua hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, đoàn liên ngành kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về ATTP, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP.

Các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập và tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9 huyện, thành phố từ ngày 7/12/2018. Sở Y tế được giao là cơ quan đầu mối tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện và có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương theo quy định.

Hoàng Nga