Không để phát sinh “điểm nóng” khiếu nại, tố cáo

01:11 | 20/11/2020
|

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định ANCT, phát triển KT-XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, linh hoạt kiểm tra, rà soát, tạo sự đồng thuận trong giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài không để phát sinh “điểm nóng” .

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định ANCT, phát triển KT-XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, linh hoạt kiểm tra, rà soát, tạo sự đồng thuận trong giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài không để phát sinh “điểm nóng” .

Cán bộ Thanh tra tỉnh nghiên cứu, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Dương Hà

 

Để bảo đảm chặt chẽ, tránh sự trùng lặp trong các khâu tiếp nhận thông tin và giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 456 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; Thanh tra tỉnh thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác thường xuyên phối hợp với UBND huyện, thành phố, sở, ngành định kỳ hằng tháng tiến hành rà soát, thống kê, theo dõi, hướng dẫn phân loại, xử lý đơn theo thẩm quyền.

Tổ công tác và UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp được 65 vụ việc (năm 2019 chuyển sang 51 vụ việc; năm 2020 phát sinh sau rà soát 14 vụ việc), trong đó: 46 vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; 19 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Công tác giải quyết các vụ việc gặp nhiều khó khăn do phát sinh từ lâu, kéo dài nhiều năm (từ 6 - 40 năm), qua các thời kỳ lãnh đạo, đây là những vụ việc khó giải quyết; hồ sơ tài liệu lưu trữ không đầy đủ.

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về KNTC của người dân còn hạn chế, nhiều trường hợp lợi dụng quyền dân chủ, việc lưu trữ hồ sơ không đầy đủ của cơ quan Nhà nước cố tình không hợp tác với cơ quan giải quyết, đưa ra những đòi hỏi không có căn cứ và vượt quá quy định của pháp luật.

Nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cấp huyện, xã còn chưa đầy đủ về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết KNTC, còn tình trạng né tránh, ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm giải quyết…

Để giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, đông người, kéo dài, Tổ công tác và UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; tổ chức đối thoại với người KNTC để có biện pháp giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

Hằng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp để nghe các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, Tổ công tác thường xuyên kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra và giải quyết KNTC. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, chất lượng giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Các cấp, các ngành ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết đơn thư KNTC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC đến toàn thể nhân dân.

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bằng những giải pháp đồng bộ vừa tiếp nhận, tiếp thu, giải trình vừa tuyên truyền, vận động, đến nay, các cấp, ngành của tỉnh đã giải quyết xong 21 vụ việc. Việc kiểm tra và chỉ đạo xử lý đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó có nhiều vụ việc kéo dài như vụ bà Trương Thị Suất ở xã Duy Phiên (Tam Dương) đề nghị giao 1 ô đất thổ cư. Kết quả: Hội đồng xét duyệt đất giãn dân xã Duy Phiên thống nhất xét duyệt bà Suất đủ điều kiện giao ô đất A19, tại thôn Chùa, xã Duy Phiên. UBND xã Duy Phiên đang hoàn thiện thủ tục đề nghị UBND huyện giao đất cho bà Suất theo quy định.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hồng Thu cho biết: Thời gian gần đây, tổng số vụ việc KNTC giảm, không gay gắt và phát sinh điểm nóng. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc bồi thường giải phóng mặt bằng, các tồn tại về giao đất dịch vụ… chưa được giải quyết, xử lý xong.

Do nhận thức của một số người dân còn hạn chế nên cố tình đưa ra những việc cũ để KNTC. Một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài có tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng đến ANCT-TTATXH.

Vì vậy, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình ANCT - TTATXH; xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thiếu trách nhiệm, chậm giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền; giải quyết kịp thời, hiệu quả đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh…

Lê Thảo